Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

20 let Evropského svazku měst

Jak jsme již letos připomínali, Evropskému svazku měst je dvacet.
Jen pro připomenutí, v r. 1996 podepsali zástupci šesti evropských měst Senftenbergu J.Grasshof, a Püttlingenu R.Müller (obě BRD), Veszprému J.Borsz (Maďarsko), Nowe Soli K.Gonet (Polsko), St. Michel s.O. J.L.Englander (Francie) a Žamberka M.Chvátil (ČR) smlouvu o spolupráci, jejímž hlavním tématem je setkávání mladých a kulturní výměny. O dva roky později přistoupila do svazku ještě italská Fresagrandinaria. Víc než tisícovka mládežníků se již vystřídala na pravidelných táborech, v jejichž pořadatelství se pravidelně střídají všechna města svazku. Umělci ze všech měst se třikrát sešli na malířském plenéru. Pokračují výměny v různých kulturních, sportovních a jiných oblastech činnosti. Letos např. pěvecký sbor Corale vystoupil ve Veszprému, zástupci žamberské knihovny navštívili knihovnu v Nowe Soli, aby zde nabrali cenné zkušenosti. "Jednoduše řečeno, svazek i po dvaceti letech žije tím, co mu bylo dáno do vínku"-řekl Miloslav Chvátil ( zakládající člen Evropského svazku ).

Starosta města Senftenberg Andreas Fredrich připravil pro zástupce všech sedmi měst setkání u příležitosti jubilea. Pozval i „otce zakladatele“, byli přítomni čtyři. Program setkání byl zajímavý a pracovně velmi obsáhlý. Především návštěva Postupimi a zemského sněmu, kde na setkání s vrcholnými politiky spolkové země Brandenburg a jejími zástupci v EU bylo řečeno mnoho obdivných slov k činnosti svazku a k délce jeho trvání. Mottem bylo to, že právě na mládeži celé Evropy záleží, jaký směr a vývoj v budoucnu Evropa nabere. Druhý den byl věnován pracovnímu jednání v síni městského zastupitelstva, na kterém se bilancovalo, ale také hledělo do budoucna. Zároveň byla podepsána nová listina o spolupráci, která navazuje na listinu zakládající. Byly připomenuty termíny akcí v následujících letech. Především pro město Žamberk je rok 2017 důležitý s ohledem na pořádání setkání zástupců Evropského svazku a rok 2018 pro setkání mládeže.

Velmi přátelská atmosféra celého setkání a vůle všech pokračovat v činnosti svazku jsou zárukou, že další setkávání mladých a kulturní výměny neskončily a že další žamberští mládežníci se mohou těšit na výměnné tábory.
Jiří Dytrt
Borovičková Kamila, Bc. | dne 19.10.2016
Setkání SenftenbergSetkání SenftenbergSetkání SenftenbergObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka