Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sbor pro občanské záležitosti města Žamberka uspořádal tradiční vánoční posezení

V úterý 13. prosince se v zasedací místnosti města Žamberka v budově městského úřadu konalo tradiční vánoční posezení a přátelská beseda s představiteli města pro osamělé seniory.
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ), který setkání připravil, je komisí rady města. V našem městě má dlouholetou tradici. Cílem komise SPOZ je zejména podílet se na významných meznících lidského života a přispívat k reprezentaci města Žamberka. Náplň činnosti SPOZ spočívá ve sledování a organizování gratulací k životním jubileím – 70, 75, 80 a každého dalšího roku věku, přípravě jubilejních obřadů – stříbrné, zlaté a diamantové svatby a vítání nových občánků města. Sbor také nezapomíná na bývalé občany našeho města žijící v domovech důchodců, které společně s představiteli města před vánočními svátky navštěvuje.

Všem současným i bývalým členům SPOZ děkuji za jejich práci pro město a za jejich aktivní přístup při organizování významných společenských setkání.

Jiří Dytrt
Škodová Monika, Mgr. | dne 19.12.2016
vanocni posezeni



Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka