Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace z jednání k aktualizaci „Memoranda o přivaděčích k D35"

Z pověření náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše a vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KRÚ Pk Ing. Ladislava Umbrauna proběhlo dne 9. prosince 2016 jednání k aktualizaci "Memoranda o přivaděčích k D35".
V úvodu ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Ing. Miroslav Němec připomněl přítomným starostům obcí a měst existenci Memoranda mezi Vládou ČR a Pardubickým krajem o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje z roku 2006 (Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 4. 2006 č. 421). Zároveň je seznámil s aktualizací tohoto Memoranda a uvažovanými investicemi do silniční sítě kraje. Uvedený materiál bude předložen Vládě ČR ke schválení. S realizací je finančně počítáno v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury již pro rok 2017.

Dle sdělení Ing. Němce bude při řešení parametrů přivaděče II/312 Choceň – Libchavy – Žamberk rozhodující bezpečnost provozu, ochrana zdraví občanů a stav komunikace. Šířkové uspořádání až na některé úseky v extravilánu nejspíše zůstane stejné.
Město Žamberk oslovilo Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje se žádostí o zadání sociologicko-dopravního šetření, které bude v souladu s metodikou ŘSD. Výstupem z dopravního průzkumu by mělo být, jaký druh dopravy městem projíždí ve skladbě a druzích automobilů, a také určení času, který jednotlivá auta ve městě stráví. Zároveň by dopravní průzkum měl odpovědět na otázku, kolik vozidel bude projíždět centrem města a jak bude vypadat doprava na Žambersku po zprovoznění D35 a zmíněného přivaděče II/312.

Z jednání vyplynula všeobecná podpora zástupců samospráv dotčených obcí a měst k realizaci investic do silnic vybraných jako přivaděče k D35. Vzhledem k jejich stavu a intenzitě dopravy žádají o urychlení postupu případně i před zahájením vlastní realizace výstavby D35.

Jiří Dytrt
Škodová Monika, Mgr. | dne 18.01.2017
jednání o přivaděčíchObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka