Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Poděkování a pochvala za organizaci

Ve dnech 23.9. a 24.9. jsme se účastnili dvou akcí, za které si jejich organizátoři zaslouží pochvalu.

5. veletrh sociálních služeb v Centru sociální péče v Žamberku nabídl informace o všestranné pomoci

Město Žamberk ve spolupráci s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb připravilo ve čtvrtek 8. 9. 2016 v Centru sociální péče 5. ročník veletrhu sociálních služeb.

Proč byl Žamberk opět v televizním vysílání?

Odpověď je vskutku jednoduchá. V roce 2008 byl odvolán Mgr.Tomáš Kalous z postu starosty města. K jeho odvolání vedlo nejen protěžování tajemníka Ing.Ivana Prchala, ale také nezvládnutí ožehavého problému prodeje městských bytů či otázka financování hudebního festivalu.

Na radnici jsme přivítali úspěšné reprezentanty

Letní prázdniny nejsou jen dobou odpočinku a zábavy. O tom nás přesvědčili úspěšní reprezentanti, kteří v létě bojovali na různých soutěžích.

Mezinárodní setkání mládeže proběhlo v letos v italské Fresagrandinarii

Ve dnech 23. července až 1. srpna 2016 proběhlo setkání mládeže v rámci Evropského svazku měst. Smyslem těchto letních táborů, které probíhají vždy v různých městech Evropského svazku, je setkání mládeže a seznamování se se zvyky, kulturou, zájmy a jazykem našich přátel.

Žamberské školy slavnostně ukončily školní rok

Konec školního roku žamberských středních i základních škol již tradičně zpestřilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení, výučních listů či pamětních listů za účasti zástupců města.

Festival Harriet Parish v Žamberku

Festival Harriet Parish je novinkou v kulturním kalendáři města Žamberka a svým významem a mimořádným obsazením dalece přesahuje hranice regionu. Od festivalu si slibujeme nejen přímý přínos pro kostel sv. Václava, ale také propagaci Žamberka jako kulturního a turistického cíle.

Městská knihovna Žamberk - pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 9. června proběhlo v Městské knihovně za přítomnosti starosty Jiřího Dytrta tradiční slavnostní pasování žáků prvních tříd na čtenáře.

Evropskému svazku měst je dvacet let!

Starosta města Jiří Dytrt spolu s předsedkyní komise pro zahraniční styky PhDr.Hanou Chvátilovou navštívili ve dnech 20. - 23.května 2016 polské město Nowa Sól u příležitosti tradičního setkání starostů měst evropského svazku.

Pozemek na náměstí gen. Knopa v Žamberku patří městu

s velkou radostí vám předávám informaci ohledně řešení stavu nevzhledného pozemku v centru města, na kterém měl původně vzniknout obchodní dům prodejního řetězce LIDL.

Dohoda o přeshraniční spolupráci byla podepsána v Žamberku.

Zástupce muzea starých strojů a technologií Michal Bednář, zástupce polské nadace na ochranu průmyslového dědictví Piotr Gerber a starosta města Žamberka Jiří Dytrt podepsali dohodu o spolupráci na projektu přeshraničních muzeí techniky,

Poděkování za vynikající spolupráci a dlouhodobou regionální podporu

Vážený pane, starosto,
rádi bychom Vám poděkovali za vynikající spolupráci a dlouhodobou regionální podporu v našem společném úsilí, jímž je udržitelný rozvoj.

Informace z porady starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Dne 07.04.2016 proběhla od 9 hod porada starostů obcí PÚ III, jednání se uskutečnilo v sále zastupitelstva města ( III. poschodí MěÚ Žamberk, ul. Nádražní 833 ) na pozvání starosty města Žamberk Jiřího Dytrta.

Poděkování společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.

V úvodu mého příspěvku předesílám, že si velmi vážím podnětů a připomínek spoluobčanů k chodu našeho města. Všímaví občané, kterým záleží na našem městě, mohou svými podněty ovlivnit jeho rozvoj.

Poděkování Jiřímu Strnadovi a Štěpánovi Michalovičovi za reprezentaci města Žamberk.

Rada města přijala na svém jednání Jiřího Strnada a Štěpána Michaloviče, kteří v roce 2015 na mezinárodních závodech reprezentovali město Žamberk a za své výkony stanuli na stupních pro vítěze.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka