Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sloupek starosty - archiv

Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberk na léta 2014 – 2018

Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberk na období 2014 - 2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města a obsahuje podstatné body volebních programů volebních stran a hnutí tvořících koalici stojící v čele města.

Rekonstrukce silnic v Žamberku

V pondělí 1. prosince byla dána do provozu opravená silnice II/312. Od kruhového objezdu Klostermanovou ulicí "Ke Svatým" a dále až k železničnímu přejezdu.

PODĚKOVÁNÍ zastupitelům a radním města Žamberka

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do obecních zastupitelstev. S jejich výsledky jste se mohli seznámit v Žamberských listech č.17 a na webových stránkách města.

Poděkování občanům za účast při komunálních volbách

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za účast při komunálních volbách, které určují zástupce jednotlivých uskupení do celků územní samosprávy, tedy do zastupitelstva obce.

V ŽAMBERKU VZNIKNOU STARTOVACÍ BYTY

Žamberk, 6. října 2014 – Společnost České vinařské závody a.s., investor výstavby Domu pro seniory a Kulturního a společenského centra, který vznikne v areálu žamberského zámku, rozšířil projekt o výstavbu dvou bytových domů s malometrážními byty.

Pietními akty uctili ve městě Kolín a obci Lošany oběti z bojů Českého a Slovenského národa.

V pondělí 8. září t.r. se uskutečnily pietní akty pořádané společností Václava Morávka, městem Kolín, obcí Lošany a Armádou České republiky.

Budova bývalé Speciální školy se vrací do majetku města Žamberka

Téměř před třemi lety nastartovala vyhláška ministerstva školství změny, které se dotkly Speciální základní školy a Odborného učiliště v Žamberku.

Zpráva o finančním zdraví města Žamberk

Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví obce nebo města je za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji.

Rekonstrukce silnic v Žamberku pokračují

V současné době byla dokončena rekonstrukce povrchu silnice I/11 na katastru města Žamberk, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic, neboť tato silnice je v majetku státu.

Setkání starostů Senftenberg 2014

Ve dnech 12. - 15. 6. hostilo partnerské město Senftenberg starosty a šéfy partnerských komisí Evropského svazku měst.

Poděkování za účast při volbách do Evropského parlamentu

děkuji Vám za účast při volbách do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014. Tyto volby se vůbec poprvé řídily Lisabonskou smlouvou, kvůli které se například snížil počet europoslanců z některých zemí včetně České republiky.

Informace o rekonstrukci silnice I/11 v Žamberku

Mnoho občanů se ptá, proč se dělá rekonstrukce "jedenáctky", když jsou jiné vozovky v horším stavu.

Kulatý stůl v Žamberku - firmy potřebují absolventy technických oborů

Přizpůsobit oborovou nabídku a školní vzdělávací programy středních škol potřebám zaměstnavatelů, dále prohlubovat vzájemnou spolupráci formou odborné přípravy žáků přímo ve firmách,

Kraj jedná s obcemi o přivaděčích k R35

K plánované rychlostní silnici R35 bude patřit i 13 přivaděčů. Pardubický kraj nechce ponechat plánování jejich tras náhodě a debatuje proto o jejich definitivní podobě se starosty dotčených obcí.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Žamberk navštívila armádní zařízení – Těchonín

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností (dále „BR“) Žamberk, která má 8 členů, je podle krizového zákona poradním orgánem starosty obce s rozšířenou působností pro přípravu na krizové situace.

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka