Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Struktura MěÚ

STAROSTA
1. MíSTOSTAROSTA
2. MíSTOSTAROSTA
TAJEMNíK
    Kancelář tajemníka (KTAJ)
      ... Oddělení informatiky
      ... Oddělení kancelář tajemníka
      ... Oddělení kultury a cestovního ruchu
    Odbor právní (PRAV)
      ... Živnostenský úřad (ZIV)
    Odbor správní a dopravy (SPDO)
      ... Oddělení správní
      ... Oddělení dopravních agend
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
      ... Oddělení sociálně právní ochrany
      ... Oddělení sociálních služeb a pomoci
    Odbor finanční (FIN)
      ... Oddělení školství
    Odbor majetku a investic (MAIN)
    Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE)
      ... Oddělení životního prostředí
      ... Oddělení vodního hospodářství
    Odbor stavebního úřadu a územního plánování (SUUP)
      ... Oddělení územního plánování
      ... Stavební úřad


Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka