Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Struktura MěÚ

STAROSTA
1. MíSTOSTAROSTA
2. MíSTOSTAROSTA
TAJEMNíK
    Kancelář tajemníka (KTAJ)
      ... Oddělení informatiky
      ... Oddělení Kancelář starosty
      ... Oddělení Kancelář tajemníka
    Odbor právní (PRAV)
      ... Živnostenský úřad (ZIV)
    Odbor správní a dopravy (SPDO)
      ... Oddělení správní
      ... Oddělení dopravních agend
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
      ... Oddělení sociálně právní ochrany
      ... Oddělení sociálních služeb a pomoci
    Odbor finanční (FIN)
      ... Oddělení školství
    Odbor majetku a investic (MAIN)
    Odbor životního prostředí a zemědělství (ZPZE)
      ... Oddělení životního prostředí
      ... Oddělení vodního hospodářství
    Odbor stavebního úřadu a územního plánování (SUUP)
      ... Oddělení územního plánování
      ... Stavební úřad
    Turistické informační centrum Žamberk (TIC)


Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka