Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské listy

Žamberské listy
- čtrnáctideník, periodický tisk územního samosprávného celku, povoleno MK ČR E 12836
- odpovědná redaktorka Monika Škodová
- Redakční rada
- tel.: 465 670 305, 775 709 005.
- termíny uzávěrek a distribuce
- Pravidla pro vydávání ŽL a ceník inzerce
Ročníky:
2021  ·  2020  ·  2019  ·  2018  ·  2017  ·  2016  ·  2015  ·  2014  ·  2013  ·  2012  ·  2011  ·  2010  ·  2009  ·  2008  ·  2007  ·  2006  ·  2005  ·  2004  ·  2003  · 

Žamberské listy č. 1/21

Nová odpadová legislativa, Náš rozhovor s tajemníkem MěÚ, Rekonstrukce chodníku Zámecká, etapa 1, Oprava poškozené sochy sv. Jana Nepomuckého, Vodné a stočné, Dovolená a ANIMEM, Slavnostní otevření zrekonstruované přírodovědné učebny, Ukončení rekonstrukce tenisové haly, Nové publikace, Zpráva SDH
Žamberské listy č. 1/21 v elektronické podobě:   Dokument: Žamberské listy č. 1/21 | soubor: 46844.doc | velikost: 1.56 MB Dokument: Žamberské listy č. 1/21 | soubor: 46845.pdf | velikost: 3.37 MB Dokument: Žamberské listy č. 1/21 - příloha | soubor: 46846.pdf | velikost: 0.08 MB
Škodová Monika, Mgr., dne 14.01.2021

Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka