Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění
Přehled veškerých přijatých usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 jsou nově zveřejněna v sekci:
Bezpečnost obyvatel - COVID-19 Platná usnesení.

Úřední deska  (archiv)

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto

Správní řízení - ostatní orgány

Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 (ul. Československé armády), na průtahu městem Žamberk ve dnech 15.6.2020 - 30.6.2020Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 44681.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Návrh dopravního značení | soubor: 44682.pdf | velikost: 0.09 MB 03.06.2020
18.06.2020
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 (ul. Zámecká), na průtahu městem Žamberk od 1.4.2020 do 31.7.2020 - rekonstrukce chodníku v ul. Zámecká, ŽamberkDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 44044.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Příloha - situační nákres | soubor: 44045.pdf | velikost: 0.12 MB 30.03.2020
14.04.2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 - povolení výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích (NPR) a ze zákazu vjezdu s motorovými vozidly v NPRDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 43568.pdf | velikost: 0.59 MB Dokument: Příloha č. 1 | soubor: 43569.xlsx | velikost: 0.01 MB Dokument: Příloha č. 3 | soubor: 43570.xlsx | velikost: 0.01 MB 03.02.2020
18.02.2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZ pod čj. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění OOP čj. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 - kalamitní situace v lesích - změna územní působnosti opatřeníDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 43257.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Příloha č. 1 | soubor: 43258.pdf | velikost: 0.65 MB 10.12.2019
06.04.2020
Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dne 17.1.2020Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 43242.pdf | velikost: 0.14 MB 06.12.2019
17.01.2020
Městský úřad Králíky - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na silnici č. II/311 Mladkov-České Petrovice (zamezení průjezdu delších vozidel a upozornění na nebezpečné stoupání a klesání)Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 42807.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Situace | soubor: 42808.pdf | velikost: 0.2 MB 17.10.2019
03.11.2019
Městský úřad Králíky - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/311 Mladkov - Č. Petrovice - Trvalé dopravní značeníDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 42572.pdf | velikost: 0.16 MB 25.09.2019
10.10.2019
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 41508/2019-MZE-16212 - Změna a doplnění OOP čj. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 - opatření odchylná od některých ustanovení lesního zákona v období do 31.12.2022 (zalesňování)Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 42290.pdf | velikost: 0.19 MB Dokument: Příloha č. 1 | soubor: 42291.pdf | velikost: 0.58 MB 03.09.2019
06.04.2020
Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, v extravilánu města Žamberk (Pod Černým lesem) v době od 26.8.2019 do 22.9.2019Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 42175.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: příloha | soubor: 42176.pdf | velikost: 0.29 MB 22.08.2019
06.09.2019
Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 a I/11 od 24.7.2019 do 28.8.2019 (objízdné trasy z důvodu opravy mostu v obci Záměl)Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41970.pdf | velikost: 0.19 MB Dokument: Příloha | soubor: 41971.pdf | velikost: 0.13 MB 17.07.2019
01.08.2019
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 a I/11 u obce Záměl v době od 24.7.2019 do 28.8.2019 (úplná uzavírka z důvodu stavby mostu).Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41965.pdf | velikost: 0.13 MB Dokument: Příloha | soubor: 41966.pdf | velikost: 4.83 MB Dokument: Příloha | soubor: 41967.pdf | velikost: 1.81 MB Dokument: Příloha | soubor: 41968.pdf | velikost: 0.58 MB 17.07.2019
01.08.2019
Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, v úseku Dolní Dvůr - Žamberk od 20.7.2019 do 21.7.2019 (úplná uzavírka), od 27.7.2019 do 28.7.2019 (úplná uzavírka - náhradní termín)Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41845.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Dopravní značení | soubor: 41846.pdf | velikost: 0.53 MB 09.07.2019
28.07.2019
Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického krajeDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41712.pdf | velikost: 0.4 MB 21.06.2019
08.07.2019
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, v úseku Dolní Dvůr - Žamberk od 27.5.2019 do 31.8.2019Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41451.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Situační nákres | soubor: 41452.pdf | velikost: 0.65 MB 14.05.2019
30.05.2019
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212 - Stanovení opatření odchylných od některých ustanovení lesního zákona v období do 31.12.2022 (kůrovcové souše, zalesňování)Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41184.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Příloha č.1 | soubor: 41185.doc | velikost: 1.32 MB 04.04.2019
06.04.2020
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 na průtahu městem Žamberk z důvodu rekonstrukce chodníků v ulici ČSA, před č.p. 582 a 583 Žamberk ve dnech 8.4.2019 - 12.4.2019Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41056.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Situační nákres | soubor: 41057.pdf | velikost: 0.06 MB 15.03.2019
12.04.2019
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 na průtahu městem Žamberk z důvodu rekonstrukce chodníku u Městského muzea Žamberk ve dnech 1.4.2019 - 5.4.2019Dokument: Situační nákres | soubor: 41054.pdf | velikost: 0.1 MB Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 41055.pdf | velikost: 0.23 MB 15.03.2019
05.04.2019
Drážní úřad Olomouc - Oznámení pokračování stavebního řízení - Rekonstrukce žst. LetohradDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 40346.pdf | velikost: 0.22 MB 18.12.2018
02.01.2019
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, na průtahu městem Žamberk Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 38980.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Schema | soubor: 38981.pdf | velikost: 0.18 MB 23.08.2018
07.09.2018
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Potštejn - Uzavírka silnice a stanovení objízdné trasyDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 37186.pdf | velikost: 0.1 MB Dokument: Uzavírka-nákladní | soubor: 37189.pdf | velikost: 1.76 MB Dokument: Uzavírka-osobní | soubor: 37190.pdf | velikost: 1.69 MB Dokument: Schéma objízdných tras | soubor: 37191.pdf | velikost: 0.6 MB 12.04.2018
04.05.2018
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci České Libchavy a na silnici I/11 v obci HelvíkoviceDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 37135.pdf | velikost: 0.52 MB Dokument: Situace DZ | soubor: 37136.pdf | velikost: 0.31 MB 11.04.2018
04.05.2018
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropskéhoDokument: Opatření obecné povahy | soubor: 36825.pdf | velikost: 0.98 MB 27.02.2018
16.03.2018
Krajský úřad Pardubického kraje - Návrh opatření obecné povahy a výzva k podání připomínek nebo námitek - Povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropskéhoDokument: Návrh opatření obecné povahy | soubor: 36161.pdf | velikost: 1.15 MB 18.12.2017
04.01.2018
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nařízení vlastníkům lesů zpracování nahodilých těžebDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 35685.pdf | velikost: 0.27 MB 08.11.2017
31.03.2018
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Nařízení vlastníkům lesů na území ČR - těžba v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 34855.pdf | velikost: 0.22 MB 18.09.2017
07.11.2017
Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v Žamberku, ul. Čs. armádyDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 33158.pdf | velikost: 0.51 MB Dokument: Situace DZ | soubor: 33159.pdf | velikost: 0.17 MB 20.04.2017
06.05.2017
Městský úřad Letohrad - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu "Rekonstrukce žst. Letohrad"Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 32890.PDF | velikost: 0.14 MB 22.03.2017
06.04.2017
Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Pardubického krajeDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 32152.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 32153.pdf | velikost: 0.7 MB Dokument: Příloha OOP | soubor: 32154.pdf | velikost: 0.19 MB 27.12.2016
11.01.2017
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice - v k.ú. Verměřovice, Mistrovice n.O., Bystřec, Jablonné n.O., Sobkovice, Jamné nad Orlicí, Studené, Těchonín, Celné, Mladkov, Lichkov, Dolní Lipka, Dolní Boříkovice, Králíky.Dokument: Veřejná vyhláška | soubor: 31259.pdf | velikost: 0.57 MB Dokument: Situace-mapa | soubor: 31260.pdf | velikost: 3.14 MB 14.09.2016
30.09.2016
Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, na průtahu městem Žamberk - umístění přechodného dopravního značeníDokument: Veřejná vyhláška | soubor: 29567.pdf | velikost: 0.08 MB Dokument: Návrh dopravního omezení | soubor: 29568.pdf | velikost: 0.36 MB 25.04.2016
12.05.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka