Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Úřední deska  (archiv)

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto

Prodeje, pronájmy, dražby

RM vyhlásila záměr:
- změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 20.02.2014;
- výpůjčky budovy bez čp/če stavba obč.vybavení od 01.10.2019 do 30.06.2020;
- směny pozemků parc.č. 3030/2, 3027/5, 3839/2, 3839/3, 3813/3, 3813/1 vše v obci a k.ú. Žamberk
Již skartováno20.09.2019
07.10.2019
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku:
- smlouvy o nájmu ze dne 22.09.2017 na pronájem části pozemku parc.č. 2665-zahrada;
- smlouvy o nájmu ze dne 04.03.1996 ve věci pozemků parc.č. 477/102,486/1, 486/3,487/56,487/75,487/76,487/80,487/81,487/83,487/87,487/89 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno06.09.2019
23.09.2019
RM vyhlásila záměr prodeje části pozemku (cca 8 m2) parc.č. 2365/2, část pozemku (cca 4 m2) parc.č. 2366/5, část pozemku (cca 90 m2) pozemku parc.č. 2367/5 vše v obci a k.ú. Žamberk. Již skartováno16.08.2019
02.09.2019
RM vyhlásila záměr:
- bezúplatného převodu pozemků p.č.3692/7, 3689/4;
- pronájem nebytových prostor Divadelní kavárny v budově č.p. 39 - Divišovo divadlo od 01.09.2019;
- výpůjčky části p.č. 366/1 na dobu určitou 01.09.-31.10.2019 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno22.07.2019
07.08.2019
RM vyhlásila záměr:
- pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části pozemku p.č.1758/4;
- prodeje části (cca 30 m2) pozemku p.č. 3721 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno28.06.2019
15.07.2019
RM č. 16/2019-RADA ze dne 30.05.2019 vyhlásila záměr prodeje částí pozemku parc.č. 3741/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 100 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno31.05.2019
17.06.2019
RM č. 14/2019-RADA ze dne 02.05.2019 vyhlásila záměr výpůjčky části (30 m2) pozemku parc.č. 366/1 - ost. plocha, zeleň z celkové výměry 2925 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Již skartováno03.05.2019
20.05.2019
RM svým usnesením č. 13/2019-RADA ze dne 18.04.2019 vyhlásila záměr:
- prodeje části (280 m2) pozemku parc.č. 3758/2(dle GP č.pl. 3218-28/2019 ze dne 01.03.2019 parc.č. 3758/33);
- pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 168 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno23.04.2019
31.05.2019
RM svým usnesením č. 11/2019-RADA ze dne 21.03.2019 vyhlásila záměr:
- výpůjčky části pozemků p.č.3752/3,3752/11;
- změny podstatného prvku nájemní smlouvy ze dne 19.05.2004;
- prodeje části pozemku p.č.2422/1;
- pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 168 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno22.03.2019
08.04.2019
RM svým usnesením č. 10/2019-RADA ze dne 07.03.2019 vyhlásila záměr prodeje:
- pozemku parc.č. 749/8 - tr.tr. porost o výměře 65 m2;
- pozemku parc.č. 734/5 - zast.plocha a nádvoří o výměře 1 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno08.03.2019
25.03.2019
RM č. 9/2019-RADA ze dne 21.02.2019 vyhlásila záměr výpůjčky budovy bez čp/če stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 487/55-zast.pl. a nádvoří o výměře 1298 m2 v obci a k.ú. Žamberk. Již skartováno25.02.2019
13.03.2019
RM vyhlásila záměr výpůjčky části (6 m2) pozemku parc.č. 3703/1-ost. pl., ost.komunikace z celkové výměry 2496 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno22.02.2019
11.03.2019
RM č.8/2019-RADA ze dne 07.02.2019 vyhlásila záměr:
- pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1277 na pozemku parc.č. 4015/1-zast.pl. a nádvoří;
- prodeje pozemku parc.č. 2196/2-tr.tr. porost o výměře 5012 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno08.02.2019
25.02.2019
RM č. 7/20189-RADA ze dne 24.01.2019 vyhlašuje záměr:
- pronájmu místnosti o výměře 28 m2 v 1.patře č.p. 446 na p.č. 831-zast.pl., a nádvoří o výměře 215 m2;
- pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1277 na p.č. 4015/1-zast.pl.a nádvoří o výměře 684 m2 vše na LV č. 10001 v k.ú. Žamberk
Již skartováno25.01.2019
11.02.2019
RM vyhlásila záměr:
- prodeje pozemků p.č.477/63,477/62,477/61,477/65,477/66,477/67
- výpůjčky na části p.č.3687/17 na umístění předzahrádky
vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno14.12.2018
31.12.2018
RM č. 2/2018-RADA ze dne 15.11.2018 vyhlásila záměr:
- pronájmu pozemků p.č.2368, 2371 na dobu určitou;
- pronájmu malé zasedací místnosti v budově č.p. 833;
- pronájmu nebytových prostor - ordinace v budově č.p. 357 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno16.11.2018
03.12.2018
RM vyhlásila záměr pronájmu části (cca 280 m2) pozemku parc.č. 3726/1 – ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 1850 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.

Již skartováno05.10.2018
22.10.2018
RM vyhlásila záměr prodeje pozemku parc.č. 1097/3 - zahrada o výměře 78 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno21.09.2018
08.10.2018
RM vyhlásila záměr pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části pozemku parc.č. 1758/4 v obci a k.ú. Žamberk. Již skartováno07.09.2018
25.09.2018
RM vyhlásila záměr výprosy části (25,25 m2) pozemku parc.č. 1664/5-ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 7853 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno27.08.2018
12.09.2018
RM vyhlásila záměr:
- prodeje p.č.1528/2 o výměře 50 m2;
- změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 05.01.2004;
- nájmu za účelem provozování veřejných záchodků u č.p. 175
vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno27.07.2018
13.08.2018
RM vyhlásila záměr:
- změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 22.09.2017 (prodloužení doby nájmu)
- pronájmu nebytových prostor divadelní kavárny v č.p. 39, stavba občanského vybavení - Divišovo divadlo na pozemku parc.č. 365 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno29.06.2018
16.07.2018
Zastupitelstva města č. 34/2018-ZAST ze dne 19.06.2018 vyhlašuje záměr prodeje části (cca 250 m2) pozemku parc.č. 2422/1 – orná půda z celkové výměry 259605 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno25.06.2018
11.07.2018
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 20.02.2013 ve věci změny výměry (snížení o 3,7975 ha) pozemku parc.č. 2422/1–orná půda vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk a změny výši ceny nájmu.Již skartováno15.06.2018
02.07.2018
RM vyhlásila záměr pronájmu podle zábradlí na částech pozemků parc.č. 769/6 a 769/5 v obci a k.ú. Žamberk.
RM vyhlásila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1320/14 v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno31.05.2018
18.06.2018
RM vyhlásila záměr prodeje pozemku parc.č. 1642/3 – zahrada o výměře 205 m2 a část (cca 173 m2) pozemku parc.č. 1641/2 – tr. tr. porost z celkové výměry 329 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.Již skartováno21.05.2018
06.06.2018
RM vyhlásila záměr směny:dílů„b“, „a“, parc.č. 716/14,716/16 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk za pozemky parc.č. 716/12,716/15,742/11 vše vedeno na LV č. 2271 pro obec a k.ú. Žamberk. Již skartováno23.03.2018
09.04.2018
RM vyhlásila záměr:
- prodeje pozemku parc.č.2081-tr.tr.porost o výměře 151 m2
- výpůjčky části (celkem cca 13 m2)pozemku parc.č. 3752/3-ost.plocha a parc.č. 3752/11-ost.plocha vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno09.03.2018
26.03.2018
RM vyhlásila záměr:
- výpůjčky části pozemku parc.č. 3703/1 o výměře cca 6 m2
- výpůjčky části pozemku parc.č. 3687/17 o výměře cca 54 m2
- pronájmu části pozemku parc.č. 1199/1 o výměře cca 160 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
Již skartováno23.02.2018
12.03.2018
RM vyhlásila záměr:
- pronájmu části pozemku p.č.1199/1(60 m2),p.č.1200/1(72 m2);
- pronájmu části pozemku p.č.1199/1(50 m2),p.č.1200/1(45 m2);
- prodeje části (cca 2000 m2) pozemku p.č.749/3;
- prodeje části (cca 5000 m2) pozemku p.č.2406/1 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno26.01.2018
12.02.2018
RM vyhlásila záměr:
- pronájmu pozemku parc.č.1199/16 o výměře 215 m2;
- pronájmu nebytových prostor divadelní kavárny v č.p. 39 - Divišovo divadlo na pozemku parc.č.365;
- směny dílů pozemku parc.č.4289/2, 3904/2,3904/16 dle GP č.pl.3046/474/2016 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno12.01.2018
29.01.2018
RM vyhlásila záměr pronájmu na umístění reklamy na pozemcích parc.č. 3750/3,1652/1,5007(č.p. 1358);pronájmu nebytových prostor v 1.NP v objektu č.p. 446;pronájmu části pozemku parc.č. 1199/15 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno18.12.2017
03.01.2018
RM vyhlášila záměr prodeje části (cca 10 m2) pozemku parc.č. 1603/2 – tr. tr. porost z celkové výměry 156 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno01.12.2017
18.12.2017
RM vyhlásila záměr směny pozemku parc.č. 1189/7 ve vlastnictví města Žamberk a části pozemku parc.č. 1178/2 v majetku Povodí Labe s.p. vše v k.ú. Žamberk.Již skartováno20.11.2017
06.12.2017
RM vyhlásila záměr pronájmu zasedací místnosti v budově č.p. 833, ul. Nádražní v Žamberku.Již skartováno20.10.2017
06.11.2017
RM vyhlásila záměr výpůjčky vedení sítí vodovodů a kanalizací dle přílohyJiž skartováno06.10.2017
23.10.2017
RM vyhlásila záměr prodeje části pozemku parc.č. 741/1-ost.plocha z celkové výměry 326 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemků parc.č. 2368-tr.tr. porost o výměře 33519 m2 a parc.č. 2371 o výměře 2987 m2 vedené na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno06.10.2017
23.10.2017
RM vyhlásila záměr pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části pozemku parc.č. 1758/4 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno22.09.2017
09.10.2017
Soupis movitého majetku města Žamberka určeného k prodeji veřejnostiJiž skartováno13.09.2017
16.10.2017
RM vyhlásila záměr směny částí pozemků parc.č.3027/3,3027/1,3026
na LV č. 2067 za část pozemku parc.č.3839/1,pozemku parc.č.3839/2 na LV č. 10001;pronájmu části pozemku parc.č. 2665;prodeje částí pozemků parc.č. 3869/4,749/24,749/33,749/34 vše na LV č. 10001 vše pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno28.08.2017
13.09.2017
RM vyhlásila záměr prodeje části (cca 820 m2) pozemku parc.č. 2897/12-orná půda z celkové výměry 4281 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.Již skartováno28.07.2017
14.08.2017
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku (prodloužení doby nájmu) Smlouvy o nájmu ze dne 27.03.2013 v věci pronájmu pozemku parc.č. 1689 - orná půda o výměře 6907 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno01.06.2017
19.06.2017
RM vyhlásila záměr:
- prodeje části pozemku p.č.2422/1 a 2430/2
- pronájmu ubytovny v č.p. 997
- prodeje části pozemku p.č. 645/12
- změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 05.01.2004
vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno19.05.2017
05.06.2017
RM vyhlásila záměr:
- prodeje části pozemku parc.č. 1193/1-orná půda z celkové výměry 15719 m2;
- výpůjčky na umístění předzahrádky na části pozemku parc.č.3687/17-ost.plocha,ost.komunikace z celkové výměry 5020 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno24.03.2017
10.04.2017
RM vyhlašuje záměr:směny části p.č. 791/2ačást p.č. 794/1 Žamberk darování p.č. 85/5,4188,4189 k.ú.Líšnice,1173/2,103/2,110/5,
124/2,5086,5087,219/2,1376/2,1150/2,3715/8,9,3744/3,3736/11,1210,8,6,5,230/8,1653/9,1656/3,1194/6,1193/21,19,1189/6,3718/6,5,3723/9,8,7,6,5,4,1757/7,1195/6 k.ú.Žamberk
Již skartováno24.02.2017
13.03.2017
RM vyhlásila záměr:
- výpůjčky části (13 m2) pozemku p.č.3752/3-ost.plocha z celkové výměry 658 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk;
- prodeje p.č.3689/2-zast.plocha o výměře 21 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno10.02.2017
27.02.2017
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku smlouvy o výpůjčce ze dne 01.10.2014 ve věci nebytových prostor v budově č.p. 550 v Žamberku.
RM vyhlásila záměr výpůjčky části(6 m2)pozemku p.č.3703/1 v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno27.01.2017
13.02.2017
RM vyhlásila záměr prodeje pozemku parc.č. 1149/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 190 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno13.01.2017
30.01.2017
RM vyhlásila záměr prodeje pozemku parc.č. 1149/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 190 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
 13.01.2017
30.01.2017
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku (prodloužení doby nájmu) smlouvy o nájmu ze dne 23.04.2012 včetně dodatků ve věci pronájmu nebytových prostor v č.p. 22 v Nádražní ulici v Žamberku za účelem provozování činnosti rodinného centra, služeb a úkonů s tím spojenými.Již skartováno16.12.2016
02.01.2017
Starší zprávy:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka