Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění
Přehled veškerých přijatých usnesení vlády ČR a mimořádných opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 jsou nově zveřejněna v sekci:
Bezpečnost obyvatel - COVID-19 Platná usnesení.

Úřední deska  (archiv)

NázevDokumentyVyvěšeno
Sejmuto

Prodeje, pronájmy, dražby

RM vyhlásila záměr výpůjčky vedení sítí vodovodů a kanalizací dle přílohyJiž skartováno06.10.2017
23.10.2017
RM vyhlásila záměr prodeje části pozemku parc.č. 741/1-ost.plocha z celkové výměry 326 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemků parc.č. 2368-tr.tr. porost o výměře 33519 m2 a parc.č. 2371 o výměře 2987 m2 vedené na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno06.10.2017
23.10.2017
RM vyhlásila záměr pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku na části pozemku parc.č. 1758/4 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno22.09.2017
09.10.2017
Soupis movitého majetku města Žamberka určeného k prodeji veřejnostiJiž skartováno13.09.2017
16.10.2017
RM vyhlásila záměr směny částí pozemků parc.č.3027/3,3027/1,3026
na LV č. 2067 za část pozemku parc.č.3839/1,pozemku parc.č.3839/2 na LV č. 10001;pronájmu části pozemku parc.č. 2665;prodeje částí pozemků parc.č. 3869/4,749/24,749/33,749/34 vše na LV č. 10001 vše pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno28.08.2017
13.09.2017
RM vyhlásila záměr prodeje části (cca 820 m2) pozemku parc.č. 2897/12-orná půda z celkové výměry 4281 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. GP bude vyhotoven na náklady žadatele.Již skartováno28.07.2017
14.08.2017
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku (prodloužení doby nájmu) Smlouvy o nájmu ze dne 27.03.2013 v věci pronájmu pozemku parc.č. 1689 - orná půda o výměře 6907 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno01.06.2017
19.06.2017
RM vyhlásila záměr:
- prodeje části pozemku p.č.2422/1 a 2430/2
- pronájmu ubytovny v č.p. 997
- prodeje části pozemku p.č. 645/12
- změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 05.01.2004
vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno19.05.2017
05.06.2017
RM vyhlásila záměr:
- prodeje části pozemku parc.č. 1193/1-orná půda z celkové výměry 15719 m2;
- výpůjčky na umístění předzahrádky na části pozemku parc.č.3687/17-ost.plocha,ost.komunikace z celkové výměry 5020 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno24.03.2017
10.04.2017
RM vyhlašuje záměr:směny části p.č. 791/2ačást p.č. 794/1 Žamberk darování p.č. 85/5,4188,4189 k.ú.Líšnice,1173/2,103/2,110/5,
124/2,5086,5087,219/2,1376/2,1150/2,3715/8,9,3744/3,3736/11,1210,8,6,5,230/8,1653/9,1656/3,1194/6,1193/21,19,1189/6,3718/6,5,3723/9,8,7,6,5,4,1757/7,1195/6 k.ú.Žamberk
Již skartováno24.02.2017
13.03.2017
RM vyhlásila záměr:
- výpůjčky části (13 m2) pozemku p.č.3752/3-ost.plocha z celkové výměry 658 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk;
- prodeje p.č.3689/2-zast.plocha o výměře 21 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno10.02.2017
27.02.2017
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku smlouvy o výpůjčce ze dne 01.10.2014 ve věci nebytových prostor v budově č.p. 550 v Žamberku.
RM vyhlásila záměr výpůjčky části(6 m2)pozemku p.č.3703/1 v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno27.01.2017
13.02.2017
RM vyhlásila záměr prodeje pozemku parc.č. 1149/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 190 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno13.01.2017
30.01.2017
RM vyhlásila záměr prodeje pozemku parc.č. 1149/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 190 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
 13.01.2017
30.01.2017
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku (prodloužení doby nájmu) smlouvy o nájmu ze dne 23.04.2012 včetně dodatků ve věci pronájmu nebytových prostor v č.p. 22 v Nádražní ulici v Žamberku za účelem provozování činnosti rodinného centra, služeb a úkonů s tím spojenými.Již skartováno16.12.2016
02.01.2017
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemků parc.č. 2368-tr.tr.porost o výměře 33519 m2 a parc.č. 2371 - tr.tr. porost o výměře 2987 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno16.12.2016
02.01.2017
ZM vyhlásilo záměr prodeje pozemku parc.č. 10159/2 - ost.plocha, jiná plocha o výměře 1013 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Již skartováno14.12.2016
30.12.2016
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemku parc.č. 61 - zahrada o výměře 88 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno02.12.2016
19.12.2016
Rada města vyhlásila záměr vkladu nemovitého majetku do veřejné obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost - část areálu čističky odpadních vod v k.ú. Helvíkovice v rozsahu dle přílohy.Již skartováno15.11.2016
01.12.2016
Rada města vyhlásila záměr vkladu nemovitého majetku do veřejné obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost v k.ú. Žamberk a k.ú. Helvíkovice v rozsahu dle přílohy.Již skartováno15.11.2016
01.12.2016
RM vyhlásila záměr prodeje pozemků parc.č. 686/19-orná půda o výměře 827 m2 a parc.č. 3694/3-ost.plocha,ost.komunikace o výměře 143 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Již skartováno07.11.2016
23.11.2016
RM vyhlásila záměr:
- prodeje pozemku parc.č. 3160/65-orná půda o výměře 1112 m2 v obci a k.ú. Žamberk;
- pronájmu dvou místností o výměře 25 m2 a 28 m2, tj. celkem 53 m2 v objektu č.p. 446 v Kostelní ulici v Žamberku na dobu neurčitou od 01.11.2016.
Již skartováno21.10.2016
07.11.2016
RM vyhlásila záměr:
- prodeje části 1/2 podílu pozemku parc.č. 1032/1-tr.tr. porost z celkové výměry 3150 m2 v obci a k.ú. Žamberk;
- změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 20.08.2001 ve věci pronájmu nebyt.prostor v č.p. 22 v Žamberku;
- prodeje pozemku parc.č. 3160/64-orná p. v k.ú.Žamberk
Již skartováno07.10.2016
24.10.2016
RM vyhlásila záměr pronájem zasedací místnosti v budově č.p. 833, ul. Nádražní v Žamberku.Již skartováno26.09.2016
12.10.2016
RM vyhlásila záměr:
- prodeje části pozemku p.č. 4225/2-ost.pl.,ost.kom.o výměře 13 m2 dle GP č.pl. 3025-191/2016 pozemek parc.č. 4225/5;
- změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 10.08.2001 (navýšení výměry a ceny nájmu) ve věci pronájmu pozemku p.č. 735/3 - ost. pl., jiná pl. v k.ú.Žamberk.
Již skartováno23.09.2016
10.10.2016
RM svým usnesením č. 54/2016-RADA ze dne 08.09.2016 vyhlašuje záměr:
- pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem v Žamberku;
- pronájmu nebytových prostor v č.p. 550 v Žamberku.
Již skartováno12.09.2016
29.09.2016
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 29.06.2009 - rozšíření předmětu nájmu o pozemek parc.č. 1659/15 v k.ú. Žamberk.Již skartováno29.07.2016
15.08.2016
RM vyhlásila záměr bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 3904/2 v obci a k.ú. Žamberk.
RM vyhlásila záměr prodeje části (33 m2) pozemku parc.č. 3160/1 v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno29.07.2016
15.08.2016
RM vyhlásila záměr směny pozemků parc.č. 1107/5 o výměře 19 m2 a parc.č. 1093/11 o výměře 146 m2 vše vedeno na LV č. 1144 za část (cca 165 m2) pozemku parc.č. 3708 z celkové výměry 361 m2 vedený na LV č. 10001 vše pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno04.07.2016
20.07.2016
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 19.05.05.2004, t.j. doplnění předmětu nájmu o část pozemku parc.č. 1633 - ost. plocha,pozemku parc.č. 1722-ost. plocha,část pozemku parc.č. 1694-orná půda,pozemku parc.č. 3771/2-ost.plocha vše vedeno na LV č. 10001 obec a k.ú. ŽamberkJiž skartováno17.06.2016
04.07.2016
Město Žamberk nabízí k prodeji úlomky a části konstrukcí z pískovce. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.Již skartováno14.06.2016
29.06.2016
RM vyhlásila záměr:
- pronájmu části pozemku p.č.2191-tr.tr.porost vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk;
- směny pozemku p.č.3723/10 vedený na LV č. 10001 a pozemku p.č.1300/2 na LV 1278 pro obec a k.ú. Žamberk;
- prodej části pozemku p.č.3723/1 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
Již skartováno03.06.2016
20.06.2016
Pronájem ubytovny v č.p. 997 na pozemku pac.č. 2092/3 - zast. plocha a nádvoří o výměře 219 m2 vedené na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno20.05.2016
06.06.2016
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku nájemní smlouvy (vyjmutí pozemků p.č.1750/2 a 1751/2)nájemní smlouvy č. 424/2011 ze dne 10.10.2011.
RM vyhlásila záměr směny části pozemků p.č.2490 a 2563/3 v k.ú. Žamberk.
RM vyhlásila záměr výprosy části pozemku p.č.2493/3 v k.ú. Žamberk.
Již skartováno06.05.2016
23.05.2016
RM vyhlásila záměr pronájmu pozemků parc.č. 2336/77-tr.tr. porost o výměře 4 m2 a parc.č. 2336/78 - orná půda o výměře 17 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartováno22.04.2016
09.05.2016
RM vyhlásila záměr směny části pozemku (3098 m2)parc.č. 1193/10-orná půda z celkové výměry 4464 m2 vedením na LV č. 2647 za pozemky parc.č. 2563/1-ost.pl.,jiná pl., o výměře 2645 m2 a parc.č. 2563/3-tr.tr.porost o výměře 1470 m2 vedených na LV č. 10001 vše pro obec a k.ú. Žamberk s fin.vyrovnáním.Již skartováno14.04.2016
29.04.2016
RM vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku (54 m2) parc.č. 3687/17 -ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5020 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu určitou od 01.05. do 31.10.2016.Již skartováno29.03.2016
14.04.2016
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku Smlouvy o pronájmu plochy na umístění reklamy ze dne 19.04.2013 (změna číslování pozemku, prodloužení platnosti) ve věci umístění reklamního zařízení v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno11.03.2016
29.03.2016
RM vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku (6 m2) parc.č. 3703/1-ost.plocha,ost.komunikace z celkové výměry 2496 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na umístění předzahrádky k provozovně u č.p. 66 na dobu určitou od 01.01. do 31.12.2016.Již skartováno26.02.2016
14.03.2016
RM vyhlásila záměr výpůjčky části (13 m2) pozemku parc.č. 3752/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 658 m2 vedené na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk pro předzahrádku k provozovně u č.p. 764 v Nádražní ulici. Již skartováno12.02.2016
29.02.2016
Zastupitelstvo města vyhlásilo záměr:
- směny pozemků parc.č. 1751/2 v k.ú. Žamberk ve vlastnictví města, a pozemků parc.č. 1192,1193/1,1194 v k.ú. Žamberk ve vlastnictví Římskokatolické farnosti-děkanství Žamberk;
- prodeje pozemku parc.č. 1750/2-tr.tr.porost v k.ú. Žamberk.
Již skartováno04.02.2016
22.02.2016
RM svým usnesením č. 36/2016-RADA ze dne 28.01.2016 vyhlašuje záměr pronájmu a výpůjčky:
- zasedacích místností a školící místnosti v č.p. 833 v Žamberku, zasedací místnosti v č.p. 166 v Žamberku pro rok 2016;
- tělocvičny - budovy bez čp/če na stp.č.487/55 v k.ú. Žamberk na školní rok 2016/2017.
Již skartováno02.02.2016
18.02.2016
RM vyhlašuje záměr:
- pronájem nebytových prostor v budově č.p. 446 v Žamberku (2místnosti)za účelem uskladnění vybavení domácnosti;
- prodej pozemku parc.č.4125-zast.pl.a nádvoří o výměře 259 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Již skartováno15.01.2016
01.02.2016
RM vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 168 (1/2 spoluvlastnický podíl) v Žamberku za účelem provozování prodejny masa a uzenin.Již skartováno06.01.2016
22.01.2016
RM vyhlašuje záměr prodeje pozemků p.č.3160/65 o výměře 1112 m2,3160/64 o výměře 320 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č.1659/15,1658,1659/5,
1659/10,část p.č.1659/12 za účelem provozování tenisového klubu vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno07.12.2015
23.12.2015
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku smlouvy o výpůjčce(vyjmutí místností č. 1.3,1.2)ze dne 26.09.2014.
RM vyhlásila záměr změny podstatného prvku smlouvy o výpůjčce (navýšení místností č. 1.3,1.2)ze dne 01.10.2014.
Již skartováno20.11.2015
07.12.2015
RM č. 27/2015-RADA ze dne 22.10.2015 vyhlašuje záměr výprosy
části (cca 180 m2) pozemku parc.č. 2144/1-orná půda z celkové výměry 15563 m2 a části (cca 20 m2) pozemku parc.č. 2160/45 - orná půda z celkové výměry 360 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk.
Již skartováno23.10.2015
09.11.2015
RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků parc.č. 765 - zahrada o výměře 421 m2 a parc.č. 767 - zahrada o výměře 406 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno08.10.2015
26.10.2015
RM vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor divadelní kavárny s příslušenstvím v č.p. 39 Divišovo divadlo v obci a k.ú. Žamberk.Již skartováno08.10.2015
21.03.2016
RM vyhlašuje záměr:
- pronájmu zimního stadionu - víceúčelové haly na části (cca 7000 m2) pozemku p.č. 1758/4;
- změny podstatného prvku nájemní smlouvy ze dne 01.10.2012 ve věci změny pronajatých nemovitostí.
Již skartováno25.09.2015
12.10.2015
Starší zprávy:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka