Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 423

Městská zeleň

Ing. Jaroslava Červená
Město má elektronickou inventarizaci veřejné zeleně, která umí zpřístupnit stav dřevin na pozemcích města jeho vedení ale i občanům. Jak a kde najde občan data o stavu dřevin? Má el. verze i vstup pro zadávání oznámení nebezpečných poškození stromů?

Re: Městská zeleň

Bezplatný portál s informacemi o stromech z vašeho okolí lze nalézt na adrese: www.stromypodkontrolou.cz. K využívání možností portálu se veřejnost nemusí registrovat, inventarizované dřeviny jsou zaneseny do mapového projektu. Stačí kliknout na stránky, zvolit mapu, přiblížit lokalitu a strom.

Elektronická verze nemá vstup pro zadávání oznámení veřejností o nebezpečných nebo poškozených stromech, k tomu lze využít jiný komunikační kanál. Taktéž nemusí být inventarizovány nebo zpřístupněny na tomto webovém portélu všechny dřeviny na veřejných prostranstvích.

S pozdravem

Ing. Alena Hovádková

Pionýrů? Fučíkova? Není to už tak trochu ostuda?

Petr Jíša
Proč v Žamberku i po 31 letech od pádu komunistického režimu (1989) stále ještě narážíme na názvy ulic jako "Pionýrů" nebo "Fučíkova"? Uvízli snad žamberští radní svým myšlením v 2. polovině 20. století? Tomu se mi snad ani nechce věřit... Děkuji předem za odpověď.

Re: Pionýrů? Fučíkova? Není to už tak trochu ostuda?

Dobrý den,
doposud nikdo změnu názvu těchto ulic nenavrhnul a to ani z řad občanů města, ani členů místní samosprávy.

Oldřich Jedlička, starosta

COVID

Ing. Jaroslava Červená
Přehled zák. rámce obcí v krizových situacích znáte. Ale neodpovídáte, co obec může, aby napomohla tlumení nákazy ve svém území podle situace. Např. zda monitoruje aktuální situaci v obci a co udělá, když HS potvrdí pozitivní případy Covid-19?

Re: COVID

Dobrý den,

Město Žamberk k omezení šíření nákazy COVID 19 postupuje v souladu s vydanými krizovými a mimořádnými opatřeními. Město ve svém správním území zabezpečuje:
- aktivaci Krizového štábu ORP Žamberk, který konkretizuje zabezpečení vydaných opatření a koordinuje činnost k omezení šíření COVID 19
- informování občanů o vydaných opatřeních dostupnými prostředky (hlavním jsou webové stránky města)
- kontrolu plnění daných opatření (plní městská policie, živnostenský úřad v rámci své působnosti)
- péči o děti ve věku 3 – 10 let (v době uzavření školských zařízení), jejichž rodiče jsou zaměstnáni v profesích potřebných pro řešení nouzového stavu (viz Usnesení vlády č. 1033)
- nákupy a nezbytné potřeby pro potřebné osoby a pro osoby v karanténě, pokud toto nemohou zabezpečit jejich příbuzní a blízcí
- informační podporu v době nouzového stavu na daný krizový telefon (viz web města), popř. cestou e-podatelny
- výdej dezinfekce Anti-Covid pro zájemce – občany, zdravotnická zařízení, provozovny, organizace
- vyčlenění obydlí pro osoby v karanténě, pokud nemají možnost jiného ubytování
- organizaci činnosti městského úřadu a zřizovaných organizací.

Město nad rámec krizových a mimořádných opatření nemůže omezovat občany dalšími nařízeními či zákazy.

Město cestou Bezpečnostní rady ORP Žamberk vyzvalo občany k dodržování daných opatření.

Pokud se potvrdí pozitivní případy nákazy COVID 19 má město velmi omezené možnosti.

Město má k dispozici každý den aktuální počet nakažených osob. Jedná se však pouze o absolutní číslo bez konkretizace nemocných. Podle vyjádření Krajské hygienické stanice (KHS) nebudou jména nakažených osob a osob v karanténě obcím sdělovány (citlivý údaj). Vše je v tedy v gesci KHS a popř. praktických lékařů.

Ing. Vladimír Fikejs

Park 2021

občan Žamberka
I mne zajímá jak to bude s využíváním našeho krásného zámeckého parku od roku 2021.Doufám,že nehrozí ,i když už to mnohokrát hrozilo,varianta se zavřením parku pro veřejnost?Na jednu stranu bych se ani nedivil.Ten bordel co tam je,lavičky poničené atd..Ale jak pak k tomu příjdou slušní občané města,že kvůli pár …. by musel být park uzavřený?

Re: Park 2021

Dobrý den,
mohu jen zopakovat, že vlastník zámeckého parku pan Parish připravuje návrh dohody s městem, která by měla upravit podmínky využívání zámeckého parku od roku 2021. Protože návrh konkrétní dohody zatím nemáme, nemůžeme se blíže k věci vyjádřit.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

COVID

Ing. Jaroslava Červená
Jaké jsou konkrétní pravomoci města v podpoře účinnosti opatření proti šíření COVID?

Re: COVID

Dobrý den,
a) Pokud není vyhlášen krizový stav, pravomoci města jsou velice omezené a to:
- Dle zákona č. 239/2000 Sb. o IZS §15: *starosta obce zajišťuje varování osob a organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití
*obecní úřad organizuje přípravu obce na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací spolu se složkami IZS
- Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 35 obec v samostatné působnosti pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb ochrany a rozvoje zdraví, o potřeby informací a o ochranu veřejného pořádku
b) Pokud je vyhlášen krizový stav, pravomoci města jsou již širší:
- Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon § 21 a 21a: *starosta zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách správ. obvodu obce, plní úkoly stanovené starostou ORP (starosta ORP plní úkoly hejtmana), zabezpečuje varování a informování osob na území obce, zajišťuje organizaci dalších opatření pro řešení krizové situace
* Obecní úřad organizuje přípravu na krizové situace a podílí se na zajištění veřejného pořádku.

Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a krizového řízení

Využívání parku od roku 2021

Jan Bříza
Na posledním zasedání RM vzala na vědomí oznámení pana Parishe o postupu využívání zámeckého parku občany a organizacemi od roku 2021. Jaký je ten postup? Co konkrétně to bude znamenat pro občany? Děkuji.

Re: Využívání parku od roku 2021

Dobrý den,
pan Parish nás informoval o skutečnosti, že připravuje návrh dohody s městem, která by měla upravit podmínky využívání zámeckého parku od roku 2021. Předmětný návrh dohody ještě nemáme k dispozici a tudíž se nemůžeme k této záležitosti blíže vyjádřit.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Chodník pod zámkem

Martin Fenik
Děkuji městu,jako investorovi,za bezstarostné a bezpečné zdolávání chodníku pod zámkem.Pro rodiče s kočárky,pro lidi na invalidních vozících,ale nejen pro ně,je tento úsek zajisté vyhledávaným cílem našeho města,na cestě na koupaliště a do kempu.Mám to jít po práci dodělat já?

Re: Chodník pod zámkem

Vážený pane,
předně se jako město omlouváme za vzniklé komplikace, které realizace této stavby občanům přináší. Bohužel rekonstrukce chodníku v Zámecké ulici musela být dočasně přerušena, protože po odbourání stávajícího chodníku bylo zjištěno, že stav betonového zábradlí, které mělo být podle projektové dokumentace a původního předpokladu projektanta pouze opraveno, je mnohem horší a nebude možné jej zachránit. Bylo tedy připraveno a naprojektováno nové, náhradní řešení, které mimo jiného představovalo projednání s poskytovatelem dotace, památkáři i vlastníkem vedlejšího pozemku, vyžádání a vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče a současně korespondující správní řízení na stavební úřadu v podobě změny stavby před dokončením. V návaznosti na končící proces administrace této změny byl osloven zhotovitel s žádostí o pokračování v realizaci předmětné stavby a jejím dokončení v co nejkratším termínu.

S úctou a přáním hezkého dne
Oldřich Jedlička, starosta

Občanský průkaz

Zlatníková
Dobrý den, musím si na nový občanský průkaz donést fotografie(popřípadě kolik) nebo mne vyfotíte přímo u Vás na místě?děkuji Zlatníková

Re: Občanský průkaz

Dobrý den,

k žádosti o nový občanský průkaz (OP) fotografii nepotřebujete.
V případě, že žádáte o nový OP z důvodu konce jeho platnosti,
osobní údaje zapsané v OP jsou v pořádku a OP je ještě platný,
je třeba se dostavit k jeho výměně.
Žádost s Vámi sepíše referentka včetně pořízení fotografie.
V případě dalších dotazů volejte: 465 670 224 (223, 227).

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Konec olatnosti OP

J.Filip
Dobrý den,
končí mi platnost OP. Jsou potřeba nějaké formuláře nebo fotografie?
Děkuji

Re: Konec olatnosti OP

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ohledně konce platnosti OP sděluji,
že pokud je OP ještě platný a nedošlo ke změnám v osobních údajích,
dostavte se pouze na úřad k jeho výměně.
Žádost se tiskne elektronicky včetně fotografie pořízené úředníkem na místě.
V případě dalších dotazů volejte.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Dědictví

Brožek Zdeněk
Dobrý den
V dědickém řízení jsem zdědil auto ,jawa 350,přívěsný vozík.Auto a jawu bych chtěl přepsat na moji osobu a vozík bych potřeboval zrušit.Co potřebuji s sebou a jaké dokumenty mám předvyplnit?Děkuji za odpověd

Re: Dědictví

Dobrý den,

k uvedenému - dědictví vozidel:
- vozidla musí být uvedena v "usnesení o dědictví" s uvedením kdo je nový vlastník, a doložkou nabytí právní moci, (doložit originál)

nový vlastník předloží:
- doložit doklady od vozidel - tj. velký tech.průkaz (ORVII) a malý tech .průkaz (ORVI),
- doložit EK (evidenční kontrolu z STK) ne starší 30ti dnů,
- zelenou kartu (pojištění vozidla),
- osobní doklady - Občanský průkaz (nový vlastník).

Vyplnit "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla"
na každé vozidlo zvlášť.

S pozdravem

Ing.Vladimír Janoušek
vedoucí odd. dopravních agend
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka