Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 383

Dotaz

Zdeněk Horák
Dobrý den, chtěl jsem zjistit v seznamu pracovníků MěÚ jméno pana tajemníka, ale není uvedeno. Prosím o sdělení jeho jména, rád bych si s ním sjednal osobní schůzku. Děkuji a v úctě Zdeněk Horák

Re: Dotaz

Dobrý den,

sdělujeme Vám, že místo tajemníka Městského úřadu Žamberk není v současné době obsazeno. V čele městského úřadu je dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starosta města. V částečném rozsahu je delegována pravomoc tajemníka na JUDr. Jitku Kubovou, vedoucí právního odboru, a Mgr. Radomíru Křenovou, vedoucí kanceláře tajemníka.

J.Kubová
Odbor právní

Odměny zastupitelům

Jan Bříza
Před časem jsem se ptal na odměny zastupitelům. Starosta mi odpověděl, že se nezveřejňují. A ejhle jsou v rozpočtu. Takže cca 130 tisíc ročně. Tak zas tajné to není.

Re: Odměny zastupitelům

Vážený pane Břízo,
dovoluji si Vás zdvořile upozornit, že odpověď na Váš dotaz byla zcela relevantní. Položka, kterou jste objevil v rozpočtu a která opravdu není „tak tajná“ jak sám uvádíte, není identická s přílohou podle které ZM schválilo odměny radních a kterou zastupitelů. Předmětná příloha obsahuje více údajů (informací), o které si můžete požádat dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Děkujeme za Váš názor, s pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Projekt nové výsadby PPO

Jan Bříza
Je zpracován projekt nové výsadby kolem PPO, jeho rozpočet je 1,7 mio CZK. Bude předložen veřejnosti k projednání? Je s touto částkou počítáno v rozpočtu města na rok 2019? Kdy bude vypracován projekt doprovodného mobiliáře k PPO a kdy bude mobiliář instalován?

Re: Projekt nové výsadby PPO

Vážený pane Břízo,

děkujeme za Vaše dotazy. Projekt nové výsadby – PPO Žamberk byl dokončen a v současné době probíhá kontrola jeho věcné správnosti. Do jeho zpracování byla zapojena veřejnost např. schůzkami paní projektantky s vlastníky dotčených pozemků a dále například účastí zástupců spolku Živý Žamberk a dalších osob na pracovních jednáních nad návrhem projektu, kde mohli uplatnit své připomínky či návrhy. Město Žamberk má pro letošní rok v rozpočtu určitou částku na úhradu nákladů v souvislosti s PPO, které jsou nad rámec realizovaného projektu avšak nelze dovodit závěr, že by město Žamberk mělo Vámi uvedenou částku na realizaci nové výsadby hradit celou ze svého rozpočtu. Důvodem je skutečnost, že v položkovém rozpočtu stavby PPO na řece Divoké Orlici, kde je investorem Povodí Labe, státní podnik je obsažena rovněž určitá částka vztahující se k položkám nové výsadby. Bude zapotřebí jednat s investorem, zhotovitelem a případně poskytovatelem dotace, které položky a v jakých částkách půjde vzájemně započíst a pak jakým způsobem bude řešen zbytek předmětné částky. Doprovodný mobiliář s velkou pravděpodobností bude město řešit po dokončení výstavby PPO a to jak projektově, tak realizačně.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Dřevo z pokácencýh lip

Jan Bříza
Kolik kubíků dřeva je z pokácených lip? Kolik bylo prodáno a komu? Jaká je cena 1cbm? Bude výtěžek použit na dodatečnou výsadbu kolem PPO(podle návrhu projektu ing. CHládkové je rozpočet 1,6 mio CZK) ?

Re: Dřevo z pokácencýh lip

Vážený pane Břízo,
děkujeme za Vaše dotazy.

K otázce, zda "bude výtěžek použit na dodatečnou výsadbu kolem PPO" lze konstatovat, že výtěžek z prodeje lipového dřeva se stane součástí rozpočtu příjmů a výdajů města. Další zapojení předmětné částky, s ohledem na očekávanou výši, je v kompetenci rady města, která tak může učinit formou rozpočtového opatření. Část lipového dřeva bude darována pro účely praktické výuky jedné ze zdejších škol.

Odpovědi na zbývající otázky, s ohledem na charakter požadovaných informací, město touto cestou zveřejňovat nebude. O tyto informace si můžete požádat dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. můžete nalézt na webových stránkách města - http://www.zamberk.cz/index.php?ids=216&idkz=27

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

Zimní stadion ,atd.....

rozhořčený občan města
Mám dotazy: 1) bude někdy po těch mohutných slibech zastřešen zimní stadion? ,2) bude někdy zrekonstruována tribuna na fotbalovém stadionu? ,3) jak vysvětlíte mohutné kácení stromů na podměstí,bylo tak nutné?Chtělo by to víc konat a ne jen mazat med kolem pusy občanů a slibovat a pak to neuskutečnit.To jsme si tedy zvolily radní jen co je pravda:-(

Re: Zimní stadion ,atd.....

Dobrý den,

k jednotlivým otázkám uvádím následující

1) město Žamberk má v současné době vypracovanou projektovou dokumentaci na kompletní dostavbu zimního stadionu, podle které může podle zákona soutěžit zhotovitele. Otázka dostavby nyní závisí na vícero faktorech, zejména však na rozhodnutí městské samosprávy v návaznosti na disponibilních finančních zdrojích a existenci vhodného dotačního titulu.

2) rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu je ve fázi projektové přípravy. Až bude hotový projekt a platné stavební povolení, bude realizace opět záviset na disponibilních finančních zdrojích a v ideálním případě existenci vhodného dotačního titulu.

Oba uvedené investiční záměry mají oporu v programovém prohlášení stran zastoupených v radě města.

3) Ke kácení stromů na podměstí lze konstatovat, že stavba PPO je realizována investorem, kterým je Povodí Labe , státní podnik, na základě platného stavebního povolení a potažmo platného povolení ke kácení. Podle nám dostupných informací bylo kácení nezbytné k realizaci navrženého a schváleného technického řešení.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Kácení na Rozárce

Jan Bříza
Je pravda, že se na Rozárce uvažuje o kácení vegetace, která údajně brání ve výhledu na město? To bych považoval za úplnou absurditu
po tom co město kvůli PPO pokácelo sto lip.

Re: Kácení na Rozárce

Vážený pane Břízo,

děkujeme za Váš dotaz a zájem o veřejné záležitosti. Je dobře, že se ptáte, poněvadž pravděpodobně pracujete s poněkud nepřesnou informací.
Rada města ve svém programovém prohlášení formulovala záměr …“ V okolí Tyršovy rozhledny Na Rozárce provedeme ošetření vegetace tak, aby byl zachován výhled na město“… Tento záměr vychází mimo jiného z podnětů některých návštěvníků rozhledny, kdy si „stěžují“, že ve výhledu směrem do města (na severovýchod) brání vysoko narostlá vegetace. Záměrem je nikoliv stromy kácet, nýbrž provést, bude-li to možné, šetrné ošetření např. drobný prořez a to prostřednictvím odborné firmy.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Zimní stadion - fiasko

občan
Prosím pěkně mám dotaz,jak to bude dál se zimním stadionem v Žamberku?Sezona 18/19 se zatím moc nevydařila kvůli poruše chladícího zařízení.Nejdřív byla plocha ZS křivá,teď závada na chlazení,sakra není toho už na jeden zimák trochu moc?Proč se tady teda vůbec zřizoval,když stejně po "horem dolem"slibů pořád nemá střechu?Nezlobte se na mě,ale zdejší ZS je fiasko a ostuda pro město

Re: Zimní stadion - fiasko

Dobrý den,

za současný žalostný stav se omlouváme, od začátku letošní sezony se provozovatel potýká s četnými závadami na chladícím zařízení, které jsme se snažili odstranit. Bohužel jeden z výparníků má neopravitelnou závadu. Protože je celé zařízení za hranicí své životnosti, další nákladná oprava by byla nerentabilní. Ohledně nerovností na stávající ploše lze uvést, že se plocha v minulosti u zhotovitele reklamovala, bohužel neúspěšně. Město má v současné době vypracovanou projektovou dokumentaci na kompletní dostavbu zimního stadionu. Otázka dostavby nyní závisí na vícero faktorech, zejména však na rozhodnutí městské samosprávy v návaznosti na disponibilní finanční zdroje, včetně vhodného dotačního titulu.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Pokácení lip 13.2.2019

Jan Břilza
Dne 13.2.2019 byly barbarským způsobem, bez úcty k živém tvoru pokáceny desítky lip, řeka znásilněna a my, co jsme byli proti, potupeni. Vyzývám zastupitele a úředníky radnice, kteří to způsobili, aby rezignovali a přenechali svá místa schopnějším a zodpovědnějším.

Re: Pokácení lip 13.2.2019

Vážený pane Břízo,
děkujeme za Váš názor.

Hezký den
Oldřich Jedlička, starosta

Záznam ze zastupiteltva

Vladislav Smirous
Prosím o sdělení, který zákon město Žamberk porušuje při zveřejnění videozáznamu ze zasedání zastupitelstva.Okolni města mají záznamy volne přístupné.

Re: Záznam ze zastupiteltva

Zdeněk Vanický, 15.02.2019
Dobrý den.
Zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), neboť při jednání zastupitelstva zaznívají osobní údaje třetích osob při projednávání jednotlivých bodů a ze strany města není technicky možné tyto osobní údaje na záznamu efektivně anonymizovat.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
vedoucí oddělení informatiky

Jednání zastupitelstva 12.2.

Jan Bříza
Pane Vanický, záznam jsem sehnal i bez Vás, chápu, že zastupitelstvo nechce, aby bylo zdokumentováno, kdo ze zastupitelů a občanů v diskuzi co řekl. Ale jsou lidé co zdokumentují i bez Vás 😉.

Re: Jednání zastupitelstva 12.2.

Zdeněk Vanický, 14.02.2019
Vážený pane Břízo.

Jsem rád, že žijeme v době a společnosti, kdy každý občan může mít, a veřejně prezentovat, svůj názor. Ať už je jakýkoliv.

Nicméně na nás je, abychom se řídili platnými zákony, předpisy a nařízeními. Včetně například zákona na ochranu osobních údajů, apod.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Zdeněk Vanický
vedoucí oddělení informatiky
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka