Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Vyhlášení soutěže ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2014/2015 již 8. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro školy, předškolní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v Žamberku.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zavedením trvalého systému separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku. Děti ze škol mohou sbírat PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY A POUŽITÉ DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou v příloze tohoto článku, případně lze o ně požádat na e-mailové adrese: a.hovadkova@muzbk.cz nebo získat na odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) MěÚ Žamberk.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na webových stránkách města www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech. Od minulého ročníku soutěže je možné předat starý papír v kterékoli výkupně druhotných surovin na území města Žamberk. Papír od škol a jejích žáků vykoupí za smluvní ceny nejen Jaromír Plundra, v provozovně U Velorexu, ale také společnost Recycling – kovové odpady, a.s., která má v bývalých Orlických kasárnách Žamberk svou pobočku.

Soutěž bude probíhat celý školní rok 2014/2015. Do 10. června 2015 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánkou na slavnostní vyhodnocení. V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny.
Hovádková Alena, Ing. | dne 03.09.2014
Ke stažení:

Dokument: Pravidla soutěže - 8. ročník | soubor: 21978.pdf | velikost: 0.32 MB   - Pravidla soutěže - 8. ročník
Dokument: Přihláška do soutěže - 8. ročník | soubor: 21979.pdf | velikost: 0.08 MB   - Přihláška do soutěže - 8. ročníkObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka