Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství města Žamberk byl zpracován na základě § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), který ukládá původcům odpadů produkujícím ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu zpracovat plán odpadového hospodářství (dále jen POH). Původce zpracovává POH na dobu nejméně 5 let a musí jej změnit při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován nebo při změně závazné části POH Pardubického kraje, a to nejpozději do 6 měsíců od yzměny podmínek nebo POH kraje.

POH původce je závazným podkladem pro jeho činnost (§ 44 odst. 7 zákona o odpadech). Má plnit funkci řídícího dokumentu pro odpadové hospodářství původce. Hlavními prioritami POH je předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování podílu úpravy odpadů vznikajících v obci (tříděním) a dosažení souladu se závaznou částí POH kraje.

POH je zpracován pro město Žamberk na období deseti let od roku 2016 do konce roku 2025.

Plán odpad. hospodářství

Plán odpadového hospodářství města ŽamberkDokument: POH města Žamberk | soubor: 32633.pdf | velikost: 2.23 MB Hovádková Alena, Ing.21.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka