Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2009

1. Zateplení obvodového pláště hlavní budovy ZŠ Nádražní 743, Žamberk s výměnou oken

Dokončení jedné z nejvýznamnějších akcí započaté roku 2008, jejíž cílem bylo nejen odstranění závažných závad na hlavní budově školy, ale i snížení energetické náročnosti budovy.

Slavnostní předání uživatelům - žákům a učitelům ZŠ Nádražní proběhlo dne 27.května 2009.

Postaveno za využití Operačního programu životného prostředí - Fondu soudržnosti (85 %), Státního fondu životního prostředí (5 %), a zbylých 10 % investovalo město Žamberk. Celkový náklad dosáhl cca 10,5 mil. Kč.

Zateplení obvodového pláště hlavní budovy ZŠ Nádražní 743, Žamberk s výměnou oken - dříve
dříve ...
Zateplení obvodového pláště hlavní budovy ZŠ Nádražní 743, Žamberk s výměnou oken - nyní
nyní ...

2. Výstavba cyklostezky Žamberk - Lukavice - Letohrad

Jedna z mnoha významných investičních akcí, která bude sloužit široké veřejnosti nejen pro využití volného času, ale i pro bezpečnější dopravu kolmo do zaměstnání v rámci obou měst. Současně tak dojde k napojení Žamberska na síť cyklostezek Ústeckoorlicka. Akce je připravena a zastřešována Sdružením obcí Orlicko.

Akce zahájena 4.května 2009 za účasti hejtmana Pardubického kraje, ukončení se předpokládá, oproti listopadu 2009, až na jaře 2010 vzhledem k řešení neočekávaných problémů v průběhu stavby.

Celkový náklad se předpokládá ve výši 36 mil. Kč. Akce je hrazena za využití dotačního titulu EU - ROP NUTS II: Severovýchod - rozvoj dopravní infrastruktury a ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 30 mil. Kč, o zbylé náklady se dělí obce a města jejichž katastrálním územím stezka prochází.

Výstavba cyklostezky Žamberk - Lukavice - Letohrad - dříve
dříve ...
Výstavba cyklostezky Žamberk - Lukavice - Letohrad - nyní
nyní ...

3. Výstavba pěší zóny středu města

Rozsáhlá investiční akce, která by měla přispět ke změně vzhledu středu města, rovněž by se měla vyřešit dopravní bezpečnost pro pěší mezi kostelem sv. Václava a Masarykovým náměstí v Žamberku.

Akce zahájena v listopadu 2009, ukončení předpokládáno do konce roku 2010.

Celkový náklad je stanoven ve výši cca 25 mil. Kč. Akce bude hrazena za využití dotačního titulu EU - ROP NUTS II: Severovýchod - rozvoj měst ve výši 92.5 % celkových nákladů.

Výstavba pěší zóny středu města - dříve
dříve ...

4. Vybudování cyklostezky Žamberk - Líšnice

Jedná se o významnou investiční akci, jež je součástí dlouhodobého plánu přeměny Sportovního areálu Pod Černým lesem. Současně se tak přispělo k větší bezpečnosti pro pěší a cyklisty pohybující se mezi obcemi, kdy nemusí již využívat frekventovanou komunikaci I./11.

Akce zahájena 6.května 2009, ukončena byla a slavnostně předána občanům města a okolí dne 24.června 2009.

Celkový náklad byl ve výši 8,3 mil. Kč. Akce byla hrazena za využití dotačního titulu EU - ROP NUTS II: Severovýchod - rozvoj dopravní infrastruktury ve výši 92.5 % celkových nákladů.

Vybudování cyklostezky Žamberk - Líšnice - dříve
dříve ...
Vybudování cyklostezky Žamberk - Líšnice - nyní
nyní ...

5. Výstavba dětského hřiště "Babeta" u koupaliště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem

Další dílčí akce na podporu turistického ruchu a rozvoje, jež je součástí dlouhodobého plánu přeměny Sportovního areálu Pod Černým lesem na Areál aktivní turistiky. Tím byl celý areál zatraktivněn nejen pro hosty, ale i pro občany a zejména děti z města a okolí.

V provozu od července 2009.

Celkový náklad byl 1,5 mil. Kč za využití dotace EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 40 %.

Výstavba dětského hřiště 'Babeta' u koupaliště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - dříve
dříve ...
Výstavba dětského hřiště 'Babeta' u koupaliště ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - nyní
nyní ...

6. Výstavba zimního stadionu - I. etapa - hrací plocha

Zahájena pro Žamberk významná akce na podporu turistického ruchu a rozvoje, jež je součástí dlouhodobého plánu přeměny Sportovního areálu Pod Černým lesem na víceúčelové sportovní centrum nejen pro město, ale široké okolí. Tím bude celý areál dále zatraktivněn pro obyvatele města i jeho návštěvníky. V budoucnu by se mělo pokračovat II. etapou - zastřešením.

Bahájení v listopadu 2009, předpoklad ukončení není znám z důvodů pozastavení stavby zastupitelstvem města.

Celkový náklad se předpokládá ve výši cca 40 mil. Kč.

Výstavba zimního stadionu - I. etapa - hrací plocha - dříve
dříve ...
Výstavba zimního stadionu - I. etapa - hrací plocha - nyní
nyní ...

7. Výstavba dětského bazénku s brouzdalištěm na koupališti ve Sportovním areálu Pod Černým lesem

Akce na podporu a zatraktivnění místního aquacentra nejen pro místní návštěvníky, ale i hosty z jiných regionů. Je součástí dlouhodobého plánu přeměny Sportovního areálu Pod Černým lesem na Areál aktivní turistiky.

Započato v březnu 2009, uvedení do provozu v červenci 2009.

Celkový náklad byl 2,9 mil. Kč za využití dotace EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 40 %.

Výstavba dětského bazénku s brouzdalištěm na koupališti ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - dříve
dříve ...
Výstavba dětského bazénku s brouzdalištěm na koupališti ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - nyní
nyní ...

8. Výstavba chat na koupališti ve Sportovním areálu Pod Černým lesem

Významný počin pro podporu a rozvoj turistiky a cestovního ruchu ve městě, s rozšířením možností návštěvnosti pro osoby se sníženou pohyblivostí. Výstavbou vznikly dvě apartmánové chatky s vysokým standardem ubytování, z toho jedna s bezbariérovým přístupem.

Akce započata na sklonku roku 2008 byla dokončena a předána k užívání v červnu 2009.

Investorem Město Žamberk za využití dotací EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkový náklad akce činil 2,5 mil. Kč, z toho financování z EU bylo ve výši 40 %.

Výstavba chat na koupališti ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - nyní
nyní ...
Výstavba chat na koupališti ve Sportovním areálu Pod Černým lesem - dříve
nyní ...

9. Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě "Velký Hájek"

Pokračování významné dlouhodobé investiční akce v předpokládané výši investic přes 22 mil. Kč pro stabilizaci obyvatel a rozvoj města v lokalitě Velký Hájek za areálem firmy ELITEX a.s. v budoucí zóně pro bydlení. Akce se provádí za využití Programu podpory výstavby nájemních bytů - Státní fond rozvoje bydlení s dotací 630.000,- Kč na jeden byt.

Započato v srpnu 2008, předpoklad ukončení na podzim 2010.

Celkový náklad pro rok 2009 činil cca 11 mil. Kč.

Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě 'Velký Hájek' - nyní
nyní ...
Výstavba 16 bytových jednotek v lokalitě 'Velký Hájek' - dříve
nyní ...

10. Výstavba inženýrské infrastruktury v lokalitě "Velký Hájek"

Významná investiční akce navazující na předchozí investici v lokalitě Velký Hájek pro rozvoj v budoucí zóně pro bydlení.

Započato v srpnu 2008, předpoklad ukončení na podzim 2011.

Celkový náklad pro rok 2009 činí cca 2,35 mil. Kč.

Výstavba inženýrské infrastruktury v lokalitě 'Velký Hájek' - dříve
dříve ...

11. Oprava střechy na ZŠ 28.října

Realizace nutné opravy jižní strany střechy budovy vzhledem k napadení krovů dřevokaznými houbami a hmyzem.

Započato v září 2009, ukončení v prosinci 2009.

Celkový náklad činil cca 2 mil. Kč.

Oprava střechy na ZŠ 28.října - levá strana - dříve
dříve ...
Oprava střechy na ZŠ 28.října - levá strana - nyní
nyní ...

12. Vybudování bezbariérového přístupu Speciální školy a rekonstrukce povrchu vjezdové komunikace dvora MěÚ a České pošty

V souvislosti s nutností vybudovat bezbariérový přístup do Speciální školy Žamberk tak došlo ke spojení plánovaných akcí při jednom zásahu do komunikace a bylo tak dosaženo i lepších přístupových podmínek pro přepravce poštovních zásilek.

Započato ke konci roku 2008, dokončeno v dubnu 2009.

Investorem Město Žamberk za přispění Pardubického kraje jako zřizovatele Speciální školy. Celkový náklad akce činil 1,0 mil. Kč.

Vybudování bezbariérového přístupu Speciální školy a rekonstrukce povrchu vjezdové komunikace dvora MěÚ a České pošty - dříve
dříve ...
Vybudování bezbariérového přístupu Speciální školy a rekonstrukce povrchu vjezdové komunikace dvora MěÚ a České pošty - nyní
nyní ...

13. Rozšíření parkování v ulicích Komenského a Vrchlického

Rozšířením ul. Vrchlického o zrušený a nevyužívaný chodník bylo možno výrazně rozšířit počet tolik potřebných parkovacích míst ve středu města v blízkosti Městského úřadu a České pošty pro jejich návštěvníky. Parkování formou šikmého stání se dodělalo i v ul. Komenského vzhledem k příhodné šíři vozovky.

Investorem akce, která proběhla v květnu 2009, bylo Město Žamberk, cena díla dosáhla cca 0,3 mil. Kč.

Rozšíření parkování v ulicích Komenského a Vrchlického - dříve
dříve ...
Rozšíření parkování v ulicích Komenského a Vrchlického - nyní
nyní ...

14. Oprava středového pilíře mostu "Pod Suticí"

Odstranění povodňové závady jednoho z přístupových mostů do lokality Polsko.

Investorem Město Žamberk, cena díla dosáhla cca 0,63 mil. Kč.

Oprava středového pilíře mostu 'Pod Suticí' - dříve
dříve ...
Oprava středového pilíře mostu 'Pod Suticí' - nyní
nyní ...

15. Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 28. října

Odstranění závad na chátrajícím školním hřišti přineslo zkvalitnění výuky pro celou školu, byly provedeny i práce, které zamezily dalšímu obtěžování majitelů sousedních pozemků.

Akce provedena v termínu červen - srpen 2009.

Celkový náklad dosáhl výše 0,32 mil. Kč, město Žamberk využilo dotaci Pk na rozvoj hřišť ve výši 50.000,- Kč.

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 28. října - dříve
dříve ...
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 28. října - nyní
nyní ...

16. Rozšíření sociálního zařízení v objektu MŠ Sluníčko

Odstranění závady z kontroly krajské hygienické stanice, kdy počet jednotlivého sociálního vybavení nesplňoval požadavky na počet zapsaných dětí do předškolního zařízení.

Realizováno v červenci 2009.

Investorem Město Žamberk, celkový náklad jednotlivých akcí cca 0,36 mil. Kč.

Rozšíření sociálního zařízení v objektu MŠ Sluníčko - dříve
dříve ...
Rozšíření sociálního zařízení v objektu MŠ Sluníčko - nyní
nyní ...

17. Oprava povrchu chodníku v ulici Draha - pravá strana

Dokončení realizace dlouhodobě kritizovaného stavu chodníků v ulici Draha a to opravou chodníku vpravo ve směru výjezdu z města.

Realizováno listopad a prosinec 2009.

Investorem Město Žamberk, náklad cca 0,21 mil. Kč.

Oprava povrchu chodníku v ulici Draha - pravá strana - dříve
dříve ...
Oprava povrchu chodníku v ulici Draha - pravá strana - nyní
nyní ...

18. Oprava povrchu komunikace v ul. Dvořákova

Oprava neutěšeného stavu povrchu komunikace, který byl poškozen v minulosti pokládkou inženýrských sítí.

Realizováno v listopadu 2009.

Investorem Město Žamberk, náklad cca 0,25 mil. Kč.

Oprava povrchu komunikace v ul. Dvořákova - dříve
dříve ...
Oprava povrchu komunikace v ul. Dvořákova - nyní
nyní ...

19. Vybudování dětských hřišť

Zkvalitnění podmínek pro zájmové vyžití a odpočinek v lokalitách Albertinum - výstavba nového hřiště. V lokalitách u Penny Marketu a pod Velorexem se jednalo o náhradu dosloužilého zařízení.

Investorem akce ve výši 0,25 mil. Kč bylo Město Žamberk.

Vybudování dětských hřišť - dříve
dříve ...
Vybudování dětských hřišť - nyní
nyní ...

20. Vybudování přístupového chodníku v ul. Fučíkova

Realizací byla uzavřena linie chodníku z ul. Nádražní jako přístupová cesta k č.p. 780.

Realizace v červenci 2009.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,07 mil. Kč.

Vybudování přístupového chodníku v ul. Fučíkova - dříve
dříve ...
Vybudování přístupového chodníku v ul. Fučíkova - nyní
nyní ...

21. Obnova a doplnění zařízení dětského hřiště v MŠ Čtyřlístek - I. etapa

Zahájena postupná obměna stávajícího nefunkčního zařízení a vybavení, zkvalitnění podmínek pro sportovní a zájmové vyžití na zahradě MŠ Čtyřlístek.

Realizace proběhla během měsíce srpen 2009.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,4 mil. Kč.

Obnova a doplnění zařízení dětského hřiště v MŠ Čtyřlístek - I. etapa - nyní
nyní ...
Obnova a doplnění zařízení dětského hřiště v MŠ Čtyřlístek - I. etapa - dříve
nyní ...

22. Rekonstrukce sborovny na ZŠ 28. října

Akce je součástí postupných revitalizačních kroků objektu, která byla provedena v červenci - srpen 2009. Provedena pokládka povrchu podlahy, rekonstrukce elektroinstalace, výmalba.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,15 mil. Kč, vybavení místnosti řešila ZŠ 28. října cestou vlastních zdrojů.

Rekonstrukce sborovny na ZŠ 28. října - dříve
dříve ...
Rekonstrukce sborovny na ZŠ 28. října - nyní
nyní ...

23. Vybudování bezbariérového vstupu na městský hřbitov

Realizováno na základě požadavků občanů města pro snadnější přístup méně mobilních a pohyblivých spoluobčanů, návštěvníků s kočárky, na místo posledního odpočinku.

Realizace v červnu 2009.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,08 mil. Kč.

Vybudování bezbariérového vstupu na městský hřbitov - dříve
dříve ...
Vybudování bezbariérového vstupu na městský hřbitovu - nyní
nyní ...

24. Oprava havarijního stavu odpadní kanalizace v budově ZUŠ

Odstranění dlouhotrvajícího a život znepříjemňujícího stavu odpadní kanalizace budovy.

Realizace v červenci 2009.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,2 mil. Kč.

25. Zavedení teplé vody na sociálním zařízení dívek na ZŠ Nádražní

Vylepšení hygienických podmínek pro žáky, odstranění připomínek krajské hygienické stanice.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,19 mil. Kč.

Zavedení teplé vody na sociálním zařízení dívek na ZŠ Nádražní - dříve
dříve ...
Zavedení teplé vody na sociálním zařízení dívek na ZŠ Nádražní - nyní
nyní ...

26. Úpravy místností v budově hasičského muzea SDH

Úpravy místností v budově hasičského muzea SDH - dříve
dříve ...
Úpravy místností v budově hasičského muzea SDH - nyní
nyní ...

Opravy a vylepšení prostor pro činnost SDH a výškové zvětšení vjezdu garážového stání pro nově přidělenou hasičskou techniku v budově bývalých garáží Orlických kasáren.

Realizováno z rozpočtu Města Žamberk, proinvestováno 0,1 mil. Kč.

27. Vánoční výzdoba města

Po delší době byly investovány finanční prostředky na obnovu slavnostního vánočního osvětlení a zároveň došlo i k vyzdobení Masarykova náměstí vánočními ozdobami v duchu staročeských vánoc, které by se měli stát tváří města každoročně v adventním čase.

V užívání od prosince 2009.

Investorem Město Žamberk, proinvestováno 0,1 mil. Kč.

28. Vybudování rozptylové loučky na městském hřbitově

Realizace dlouhodobého požadavku občanů pro rozšíření služeb v oblasti možnosti se důstojně rozloučit se svými blízkými.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,14 mil. Kč.

Vybudování rozptylové loučky na městském hřbitově - dříve
dříve ...
Vybudování rozptylové loučky na městském hřbitově - nyní
nyní ...

29. Rekonstrukce šaten na stadionu 1. FC

Odstranění nevyhovujícího stavu zázemí šaten pro sportovce a sociálního zařízení pro návštěvníky využívajících areál fotbalového stadionu.

Zahájeno v listopadu 2009, předpoklad ukončení březen 2010.

Investorem Město Žamberk, náklad je předpokládán ve výši cca 1,8 mil. Kč.

Rekonstrukce šaten na stadionu 1. FC - dříve
dříve ...
Rekonstrukce šaten na stadionu 1. FC - nyní
nyní ...


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka