Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Spádové obce ve správním území PO III Žamberk


· Bystřec· Klášterec nad Orlicí· Písečná
· Česká Rybná· Kunvald· Šedivec
· České Petrovice· Letohrad· Sobkovice
· Dlouhoňovice· Líšnice· Studené
· Hejnice· Lukavice· Těchonín
· Helvíkovice· Mistrovice· Verměřovice
· Jablonné nad Orlicí· Nekoř· Záchlumí
· Jamné nad Orlicí· Orličky· Žampach
· Kameničná· Pastviny 

Bystřec

Znak obceObecní úřad, čp.182, 561 54 BYSTŘEC
tel.: +420 465 642 643
e-mail: ou.bystrec@orlice.cz
web: http://www.bystrec.cz

Obec Bystřec leží v podhůří Orlických hor v severovýchodní části okresu Ústí nad Orlicí u Jablonného nad Orlicí, v sousedství turistické a rekreační oblasti Čenkovice, Bukové hory a Suchého vrchu. Místní krajina oplývá rozmanitým, malebným terénem. Od známého "dubu" je pěkný výhled do okolí. Za dobré viditelnosti až na Sněžku. Dle pověstí pamatoval Žižku. Na mapách označován jako orientační bod.

Česká Rybná

Znak obceObecní úřad, čp.78, 561 85 ČESKÁ RYBNÁ
tel.: +420 465 629 128
e-mail: ceskarybna@tyhan.cz
web: http://www.ceska-rybna.cz

První písemná zmínka o obci České Rybné je z roku 1492. Jméno České se ji dostalo dle českého robotního práva (německé volnější) německé Rybne, "Rybné" je uváděno od většího počtu rybníčků u statků, je možné, že jméno Rybné obec získala dle potoku, který jí protéká a který se jmenuje "Rybné". Ve znaku obce jsou dvě ryby. Obyvatelstvo zde bylo vždy ryze české.

České Petrovice

Znak obceObecní úřad, č.p.27, 564 01 České Petrovice
tel.: +420 465 635 386
web: http://www.obecceskepetrovice.cz

České Petrovice je horská obec ve spodní části Orlických hor, která patřila panství Kyšperskému. Část obce je po obou stranách potoka Orlička, který se u Pastvin vlévá do Divoké Orlice. Nadmořská výška je mezi 600 - 650 m.n.m. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 3,9°C. Obec hraničí severovýchodně s panstvím Kladským, východně s Německými Petrovicemi (nyní Petrovičky), jihovýchodně s městysem Mladkov, jižně s Vlčkovicemi, západně s obcí Klášterec a na severu s přifařenou obcí Čihák, patřící k panství Žamberk.

Dlouhoňovice

Znak obceObecní úřad, Školská 71, 564 01 DLOUHOŇOVICE
tel.: +420 465 614 791, +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz
web: http://www.dlouhonovice.cz

Dlouhoňovice se prostírají v rozsáhlém, na sever otevřeném úvalu křídového útvaru pod strmými lesnatými stěnami pásma Litických vrchů. K jihozápadu se nad obcí zvedá lesnatý útvar "Perdějov" s kopcem Kalvárií a pěknou vyhlídkou "U Buku". Obcí protéká od západu k východu potůček, kdysi bohatý na raky, který odvádí vody z vlhkých lesů přes Lukavici do Tiché Orlice. Dlouhoňovice sousedí s městem Žamberk. Je zajímavé, že nádraží, označené názvem města a založené r. 1873, stojí na katastru obce Dlouhoňovic.

Hejnice

Obecní úřad, č.p. 66, 564 01 HEJNICE
tel.: +420 465 629 147
e-mail: ouhejnice@tiscali.cz
web: http://www.obechejnice.cz

Část obce se rozkládá podle silnice č. 312, Žamberk je vzdálen 7 km, Ústí nad Orlicí 11 km, horní kopec je rozdělen podle potoka. Hejnický potok má dvě ramena, jedno pramení u Záleských č. 55 a protéká Pustinou, kde napájí i malý rybníček. Druhé rameno pramení pod Smetkou, protéká horním koncem a ve středu obce se oba dva prameny spojují. Společně pak protékají dolním koncem, loukami pod Křižánkami a na katastru Českých Libchav se mění na potok Libchavský. Ten pak protéká Libchavami, přibírá další přítoky a před Ústím se vlévá do Tiché Orlice.

Helvíkovice

Znak obceObecní úřad, č.p.3, 564 01 ŽAMBERK
tel.: +420 465 612 527, +420 737 717 897
e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
web: http://www.helvikovice.cz

Obec byla založena v 1. polovině 14. století, rozkládá se po obou březích řeky Divoké Orlice, západně od Žamberka, v okrese Ústí nad Orlicí. Jejím středem prochází silnice č. I/11, lemovaná z obou stran lipovou alejí. Poloha obce, příznivé klimatické podmínky a krásná příroda umožňují aktivní i pasivní relaxaci, turistiku a cykloturistiku. Návštěvníci, kteří se zde ubytují zcela jistě nebudou litovat. Svůj pobytstráví v klidnějším vesnickém prostředí.

Jablonné nad Orlicí

Znak městaMěstský úřad, Nám. 5. května 4, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
tel.: +420 465 461 550
e-mail: podatelna@jablonneno.cz
web: http://www.jablonneno.cz

Území, na němž se rozkládá Jablonné nad Orlicí, bylo součástí původního pohraničního pralesa. Jeho osídlování v době kolonizace neprobíhalo živelně, ale řídilo se přírodními podmínkami, jež dávají poloze a půdorysu našich měst a vesnic podobný ráz.

Jamné nad Orlicí

Znak obceObecní úřad, č.p.280, 561 65 JAMNÉ NAD ORLICÍ
tel.: +420 465 649 131, +420 465 649 023
e-mail: jamne@jamne.cz
web: http://www.jamne.cz

První zachovaná písemná zpráva o Jamném je z roku 1336 v listině nalezené mezi jinými historickými památkami ve věži lanškrounského hradu. Touto listinou, kde je jmenována i naše obec, odňal Jan Lucemburský panství landšperské zbraslavskému klášteru a uložil poddaným novou daň.

Kameničná

Znak obceObecní úřad, čp.33, 564 01 ŽAMBERK
tel.: +420 465 612 554
e-mail: starosta@kamenicna.cz
web: http://www.kamenicna.cz

Kameničná leží v podhůří Orlických hor, 5,5 km severozápadně od města Žamberk. Se svýmí 340ti obyvateli zaujímá své postavení spíše mezi malými obcemi, je však o to klidnější a malebnější, vhodná především k rekreaci jak v letních tak hlavně v zimních měsících. Obec si do svého znaku již na staré obecní pečeti dala staroslovanský strom lípu, vyrůstající z hromady kamení. Právě to, že ze zdejší půdy "kamení jen roste a po dešti jen prší", dalo vesnici jméno a zdejším hospodářům pověst pracovitých a svědomitých lidí, neboť jen takoví se zde mohli uživit.

Klášterec nad Orlicí

Znak obceObecní úřad, č.p.122, 561 82 KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
tel.: +420 465 637 379, +420 724 187 490
e-mail: ouklasterec@orlicko.cz
web: http://www.klasterecnadorlici.cz

První zmínka o Klášterci, původním jménem Orlitz (Orlík) a Orlička, je zaznamenán ve veřejné listině, bulli papeže Boifáce VIII. ze dne 15. prosince 1295. Jiná zmínka je z "Formuláře" Tobiáše z Bechyně, ve které chválí úmysl postaviti zde v této krajině klášter. Datování těchto listin je mezi roky 1279 až 1290. Z toho je patrno, že Orlitz vznikla asi před rokem 1280.

Kunvald

Znak městyseObecní úřad, č.p.40, 561 81 KUNVALD
tel.: +420 465 619 160
e-mail: obec@kunvald.info
web: http://www.kunvald.info

Katastr Kunvaldu o rozloze téměř 30 kilometrů čtverečných sousedí svým jižním okrajem s katastrem města Žamberk. Na straně východní se dotýká území Líšnice a Klášterce nad Orlicí. Na severu sousedí s katastrem Bartošovic a Rokytnice v Orlických horách, na západní straně s Pěčínem a Kameničnou. Po stránce geografické náleží do východního výběžku Orlických hor, do tzv. Žamberské pahorkatiny.

Letohrad

Znak městaMěstský úřad, Václavské náměstí 10, 561 51 LETOHRAD
tel.: +420 465 676 420
e-mail: e-podatelna@letohrad.eu
web: http://www.letohrad.eu

Dnešní Letohrad těží zejména z bohaté historie a krásné, nezničené přírody, je východiskem pro zimní i letní turistiku v Orlických horách. Letohrad se vyznačuje bohatým kulturním a společenským životem: Kopečková pouť spojená smultižánrovým Pouťfestem, Mezinárodní hudební festival ajeho doprovodné akce – Kaskády výtvarného umění akoncerty folkových acountry kapel naKopečku, letní strašidelné prohlídky zámku aparku, Svatováclavská pouť čitradiční honění kohouta naKunčicích jsou jen stručným výčtem zajímavých podniků. Několikaletá spolupráce s Klubem autorů literatury faktu vynesla Letohradu přívlastek "Město literatury faktu".

Líšnice

Znak obceObecní úřad, č.p.226, 561 84 LÍŠNICE
tel.: +420 465 611 354, +420 465 612 353
e-mail: oulisnice@orlicko.cz
web: http://www.obeclisnice.cz

Líšnice, položená v půvabném údolí Orlických hor, poutá na prvý ráz štíhlou věží, zdaleka viditelného kostelíka z roku 1869, stojícího i se hřbitovem skoro uprostřed obce v sousedství jednopatrové budovy školní, vystavěné roku 1888. Pod nimi šíří se celá vesnice s osadou Zákopankou po obou březích Divoké Orlice v délce tří kilometrů. Na přilehlých rovinkách a svazích a pod sráznými opukovými stěnami roztroušena jsou v záplavě stromoví stavení, jichž čistota a výstavnost svědčí o příznivých hmotných poměrech této obce.

Lukavice

Znak obceObecní úřad, č.p. 117, 561 51 LETOHRAD
tel.: +420 465 621 425, +420 465 618 355
e-mail: oulukavice@orlicko.cz
web: http://www.obeclukavice.cz

Lukavice leží v centru nejlidnatější a značně navštěvované oblasti Orlických hor a jejich podhůří. Obec s necelým tisícem obyvatel téměř spojuje města Žamberk a Letohrad. Větší kulturní a společenské akce, taneční zábavy, pravidelná cvičení i pingpongové zápasy se uskutečňují v sokolovně, přednášky a schůze v zasedací síni OÚ nebo v hostinci, svatební a jiné hostiny v jídelně zemědělských služeb.

Mistrovice

Znak obceObecní úřad, čp. 138, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
tel.: +420 465 641 621
e-mail: obecmistrovice@seznam.cz
web: http://www.mistrovice.cz

Vesnička Mistrovice se nachází na silniční spojnici města Letohradu a městečka Jablonné nad Orlicí. Od Letohradu je vzdálena cca 5 km a do Jablonného nad Orlicí je nutno ujet 3 km. Hospodářská stavení, rodinné domky a rekreační chalupy jsou umístěny po obou stráních údolí, kterým protéká potůček pramenící v horní části obce zvané Vedralovice a ústí do Tiché Orlice v místě zvaném Mlejnisky, nyní v prostorách kamenolomu Státních silnic.

Nekoř

Znak obceObecní úřad, čp. 330, 561 63 NEKOŘ
tel.: +420 465 625 122
e-mail: ounekor@orlicko.cz
web: http://www.nekor.cz

Historicky poprvé se Nekoř připomíná v popise diecese Pražské podle diakonátův a děkanátův jejich, jak pod Arcibiskupem Arnoštem z Pardubic mezi r.1344 - 1350 sepsán byl. V soupise jsou uvedeny tehdejší ?plebanie? (farnost). Nekoř je v seznamu uvedena.

Orličky

Obecní úřad, č.p. 176, 561 55 ORLIČKY
tel.: +420 465 649 222
e-mail: orlicky@sendme.cz
web: http://www.obecorlicky.cz

Orličky obdržely své jméno od Orlických hor v jejichž oblasti leží. Orličky leží v třetím pásmu jižních výběžků Orlických hor na jih pod Suchým vrchem (995 m), mezi Martinovou hatí (703 m) na Jablonském hřbetu a Hradisky odbočující od Jeřábu svírající mezi sebou Orličkovský potok. Přes Suchý vrch nad horní částí obce vede zemská hranice mezi Čechami a Moravou.

Pastviny

Znak obceObecní úřad, čp. 32, 564 01 ŽAMBERK
tel.: +420 465 637 252
e-mail: pastviny@pastviny.cz
web: http://www.obecpastviny.cz

Dne 13. června 1932 byl za přítomnosti pana ministra veřejných prací Ing. Dostálka a dalších účastníků položen základní kámen ke stavbě viaduktu přes údolí řeky Divoké Orlice v Pastvinách, jako první krok k uskutečnění stavby projektované údolní přehrady. Tímto dnem se uzavírají osudy prosté horské obce a nastává nové období v její historii.

Písečná

Znak obceObecní úřad, č.p. 71, 561 70 PÍSEČNÁ
tel.: +420 465 618 175
e-mail: pisecna@orlice.cz
web: http://www.pisecna.zamberk.cz

Písečná i celé její okolí je ideální i pro pěší túry, obcí prochází několik turistických tras, příjemné jsou také procházky po místních nefrekventovaných asfaltových cestách mezi chalupami, roztroušenými po obou svazích potoka Potočnice, který protéká celou vesnicí.

Sobkovice

Znak obceObecní úřad, čp. 1, 561 64 SOBKOVICE
tel.: +420 465 641 350
e-mail: ou.sobkovice@worldonline.cz
web: http://www.sobkovice.cz

Sobkovice - leží na turistické cestě (značená žlutou barvou) vedoucí do všech koutů Orlických hor, sousedních nedalekých Jeseníků i blízkého Polského Slezska. Obec, s něco málo přes dvě stovky obyvatelů leží nedaleko městečka Jablonné nad Orlicí, což pěšky představuje necelou půl hodinku procházky úzkou cestičkou, podél bublajícího potůčku, vzhůru údolím, porostlým smíšeným lesem.

Studené

Obecní úřad, č.p. 15, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
tel.: +420 465 642 420
e-mail: oustudene@quick.cz
web: http://www.studene.cz

Vrchy Studenec a Faltusův kopec a mírné sedlo mezi nimi jsou přírodní základnou obce severovýchodním větrům otevřené, s malebnou polohou, krásnými lesy, nádhernými výhledy, s blízkou řekou Tichou Orlicí a s výhodným vlakovým spojením na zastávce v Těchoníně. Nad úhledné, čisté a pěkně upravené chaloupky a domky vyniká kostelík z roku 1820 a budova školní z roku 1909. Ke škole ve Studeném je přiškolena nekořská osada Bořitov.

Šedivec

Znak obceObecní úřad, čp. 57, 564 01 ŠEDIVEC
tel.: +420 465 625 259
e-mail: sedivec@orlice.cz
web: http://www.orlicko.cz/sedivec

Obec Šedivec je malá horská vesnice, položená na kopci, který se táhle zvedá od údolí Tiché Orlice a klesá k Divoké Orlici a Nekořskému potoku. Šedivec se rozkládá u křižovatky silnice č. 11 Žamberk - Jablonné nad Orlicí a silnice č. 360 Letohrad - Klášterec nad Orlicí. Obec má 210 obyvatel a v dřívějších létech byla převážně zemědělská. V současné době většina obyvatel dojíždí za prací do okolních měst, nejvíce však do Letohradu vzdáleného 4 km.

Těchonín

Obecní úřad, č.p. 80, 561 66 TĚCHONÍN
tel.: +420 465 635 859
e-mail: starosta@techonin.cz
web: http://www.techonin.cz

Obec leží při železniční trati Praha - Hanušovice v údolí Tiché Orlice a jejích přítoků. Hory Hejnov, Vysoký Kámen, Bouda, Srubová hora, Javorně, porostlé jehličnatými lesy, chrání obec velikou podkovou na jihovýchodní straně, holý "Faltusův kopec" se rozkládá na straně západní a Studenecké skály na straně severní. Mnoho turistů přitahují možnosti pobytu v dosud zachovalé přírodě rozsáhlých lesů s krásnými výhledy, prohlídka staveb opevnění českého pohraničí, houbaření i rybaření. V obci je jeden hostinec "U mostu", tři potravinářské obchody, několik možností ubytování v soukromí.

Verměřovice

Znak obceObecní úřad, čp. 14, 561 52 VERMĚŘOVICE
tel.: +420 465 641 897
e-mail: ouvermer@orlicko.cz
web: http://www.vermerovice.cz

Nejvýznamnějším přírodním prvkem v obci je tok Tiché Orlice, který funguje jako biokoridor. Roku 1996 byl podél jeho toku vyhlášen přírodní park "Orlice", jehož součástí je severně od zastavěného území obce přírodní rezervace "Sutice" z r. 1950 o rozsahu 5,93 ha.

Záchlumí - Litice

Znak obceObecní úřad, čp. 98, 561 86 ZÁCHLUMÍ
tel.: +420 465 629 181
e-mail: ouzachlumi@orlicko.cz
web: http://www.obeczachlumi.cz

Obec Záchlumí je rozložena na úpatí svahu východních polí a na protější – západní straně se tyčí kopec Chlum do výšky 602 m n.m. Úžlabí tak vzniklé, ve kterém leží vesnička Záchlumí směřuje od severu k jihu. Řeka Divoká Orlice odděluje Záchlumí od Bohousové.

Žampach

Obecní úřad, čp. 26, 564 01 ŽAMBERK
tel.: +420 465 618 185
e-mail: obeczampach@centrum.cz
web: http://www.obeczampach.cz

Žampach se nachází v Žamberecké pahorkatině, 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí, 6 km jižně od Žamberka. Leží v nadmořské výšce 480 m s nejvyšším bodem 546 m n. m. Nad obcí se vypíná zalesněný kuželovitý vrch se zbytky zříceniny středověkého hradu. K 1.1.2009 zde žilo 293 obyvatel.
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka