Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

MAS Orlicko - dotace z programu LEADER

Od roku 2009 představuje Místní akční skupina Orlicko se sídlem v Žamberku příležitost pro podnikatele, neziskové organizace i obce získat dotace na realizaci svých projektů z jednoho z evropských dotačních programů - programu LEADER.

V souladu se schválenými pravidly z alokovaných prostředků ve výši přibližně 10 000 000 Kč/rok podpoří na 20 - 30 nejlepších projektů.

MAS Orlicko a Žamberk

Jedním z prvních projektů podpořených z těchto dotačních prostředků byl projekt města Žamberk na výměnu sedaček v Divišově divadle.

Příprava tohoto projektu probíhala ve městě již od roku 2008, kdy město Žamberk, v souladu s pravidly tohoto programu, který klade důraz na zapojení občanů do rozhodování životě ve svém městě/vesnici, vyhlásilo anketu a vyzvalo občany k hlasování o dle jejich názoru nejpotřebnější investici prostřednictvím anketních lístků v Žamberských listech.

Tuto anketu jednoznačně "vyhrála" výměna sedaček v Divišově divadle a v souladu s jejím výsledkem město Žamberk podalo žádost o podporu a získalo v rámci první vyhlášené výzvy v roce 2009 dotaci ve výši 900 000 Kč.

MAS Orlicko pro podnikatele a neziskové organizace

O dotace z tohoto programu se mohou až do roku 2013 ucházet jak neziskové organizace, tak podnikatelé především v oblasti agroturistiky, cestovního ruchu a dřevozpracujícího průmyslu.

O možnostech získání dotace se zájemci mohou bezplatně informovat přímo v kanceláři Místní akční skupiny (MAS), která sídlí na Divišově ulici čp. 669 (naproti obchodu se svítidly Kandela).

Pracovnice kanceláře MAS jim poradí, zda je jejich záměr možno z příslušného programu financovat, a pokud ano, pomohou jim i se zpracováním žádosti, nebo vyhledáním vhodné poradenské firmy.

Více informací, včetně přehledu všech podpořených projektů, naleznou zájemci také na webových stránkách sdružení: mas.orlicko.cz.

Odkaz se otevře v novém okně
Pro venkov, jaký chceme ...Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka