Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

eGon

  eGovernment

Cílem eGovernmentu je vytvoření podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady navzájem. Podstata je v zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými.

Symbolem eGovernmentu je eGON, který v sobě zahrnuje:

EGON má představovat moderní, přátelský a efektivní úřad.


eGon Centrum Žamberk

Projekt Vzdělávání v eGon Centru Žamberk
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00090

Projekt Vzdělávání v eGon Centru Žamberk byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. Projekt byl zaměřen na činnosti eGon Centra Žamberk, které zajišťuje vzdělávání v oblasti eGovernmentu.

Projekt byl zahájen 01. 10. 2009 a ukončen 30. 09. 2012. V rámci projektu byly realizovány následující klíčové aktivity: organizační a technické zajištění školení, realizace školení, monitorování a vyhodnocování průběhu školení. Prostřednictvím tohoto projektu byly bezplatně proškolováni starostové a úředníci obcí základního typu a obcí s pověřeným obecním úřadem, členové zastupitelstev těchto obcí a zaměstnanci jimi zřizovaných organizací a to ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Žamberk.

V rámci projektu došlo v první řadě k technickému zajištění školení. Byla vybudována učebna s 10 počítači, projektorem a projekčním roletovým plátnem. Kurzy jsou realizovány jako e-learningové nebo kombinované kurzy (prezenční část a e-learningová část). Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát.

eGon centrum nabídlo studentům kurzy týkající se datových schránek a agend Czech POINTu. V další fázi byly školeny kurzy MS Word pro začátečník, MS Excel pro začátečníky, PowerPOINT pro začátečníky, kurzy popisující a vysvětlující problematiku elektronického podpisu, datových úložišť, základních registrů veřejné správy, GISu v eGovernmentu a mnoho dalších.

Cílem projektu byla větší efektivita vzdělávání, zlepšení kvality řízení a managementu na úřadech, zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadů.

Projekt byl zdárně ukončen dne 30. 09. 2012 a indikátory projektu byly naplněny. K 30. 09. 2012 bylo podpořeno 307 osob a počet úspěšně vystudovaných osob je 1 718.

Realizace projektu byla úspěšná. V období tří let ode dne ukončení projektu bude probíhat udržitelnost projektu Vzdělávání v eGon Centru Žamberk.

Banner EU, OPLZZ, ESFCRObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka