Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

BESIP

BESIP – krátké slovo, ale velmi výstižné, skutečné a mnoho vysvětlující. Jedná se o zkratku slov Bezpečnost Silničního Provozu.

Silniční doprava je neoddělitelnou součástí života společnosti. Dopravní ukázněnost dětí, mládeže, chodců a řidičů vede k uvědomění si možných nebezpečí, která jim při aktivní účasti v provozu hrozí a je důležité, aby uměli předvídat a předcházet dopravním nehodám.

Proto bychom Vám rádi, prostřednictvím webových stránek města Žamberka (a Žamberských listů), trochu přiblížili Vaše práva, povinnosti a skutečnosti dané zákony a vyhláškami. Budeme se Vám snažit ze zákonů vybrat to nejdůležitější a zajímavé.

Materiály pro Vás připravuje Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař odboru správního a dopravy Městského úřadu Žamberk.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – vjíždění na pozemní komunikaci z obytné nebo z pěší zóny

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – povinnosti přepravované osoby

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

na základě změny zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vznikla nová povinnost přepravované osoby dle ust. § 9 odst. 8 zákona.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – řidič nesmí zastavit a stát

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - "Bílá klikatá čára"

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,


Pozemní komunikace

Pozemní komunikace, jejich rozdělení, zařazování do jednotlivých kategorií a tříd jsou uvedeny v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Vážení spoluobčané,

v obci Pastviny vznikla nová plocha pro provádění první části zkoušky řidičů motocyklů za účelem prokázání znalostí a dovedností z praktické jízdy.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – text nebo symbol (dopravní obsluha, zásobování)

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek a dodatkových tabulek je uveden ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – zákazové značky a dodatkové tabulky

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek a dodatkových tabulek je uveden ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích

Statistika dopravních nehod a jejich příčin v roce 2020 na Žambersku.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – technická silniční kontrola

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka