Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sociálně právní ochrana dětí

Vážení občané,

Městský úřad Žamberk jako orgán sociálně-právní ochrany dětí vydává v souladu s ustanovením § odst. 3 a 4 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a §6 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí postup k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami, a to vnějších i vnitřních. Jedná se o soubor kritérií, které určují úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce – co musí každé pracoviště vykonávat ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci, co musí mít k dispozici atd. Jedná se rovněž o nástroj pro měření kvality mezi jednotlivými pracovišti, šíření příkladů dobré praxe aj.

Zavedením standardů sociálně-právní ochrany jako souboru postupů a pravidel poskytování sociálně-právní ochrany dochází v činnosti tohoto orgánu k velkému posunu. Městský úřad Žamberk vždy usiloval o to, aby zaměstnanci úřadu měli pro svou práci adekvátní podmínky a aby klienti úřadu byli vždy na prvním místě. Naplnění jednotlivých standardů je pro nás dalším pokračováním zkvalitňování poskytovaných služeb.

Úplné znění standardů kvality v tištěné podobě je k dispozici u vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Dagmar Ducháčkové.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětíDokument: Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí | soubor: 52276.pdf | velikost: 0.8 MB Ducháčková Dagmar, Mgr., MPA20.06.2022
Rozdělení správního obvodu OSPOD od 01.06.2021Dokument: Rozdělení správního obvodu OSPOD od 01.06.2021 | soubor: 52275.pdf | velikost: 0.57 MB Ducháčková Dagmar, Mgr., MPA20.06.2022
Adresář obcíDokument: Adresář obcí | soubor: 52274.pdf | velikost: 0.5 MB Ducháčková Dagmar, Mgr., MPA20.06.2022
Mapa StandardůDokument: Mapa Standardů | soubor: 29876.pdf | velikost: 0.42 MB Ducháčková Dagmar, Mgr., MPA06.05.2016
Katalog služebDokument: Katalog služeb | soubor: 29873.pdf | velikost: 2.61 MB Ducháčková Dagmar, Mgr., MPA06.05.2016Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka