Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

Hasiči se při cvičení v Žamberku zaměřili na evakuaci handicapovaných ob­čanů

Vyšlo dne:24.09.2015
Autor: Vendula Horáková
Periodikum:Různé

Ve čtvrtek 24. září 2015 se od 4. hodiny ranní v Žamberku konalo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Pardubického kraje.
Hlavním tématem tohoto cvičení bylo praktické provedení evakuace objektu Centra sociálních služeb města Žamberk při hrozbě jeho zasažení povodní na řece Divoká Orlice s transportem jeho obyvatel do vytipovaných evakuačních a přijímacích středisek na území města Žamberk.

Součástí cvičení bylo prověření činnosti Krizového štábu obce s rozšířenou působností Žamberk při hrozící povodni.

Cvičení bylo zaměřeno hlavně na specifické obyvatelstvo – na objekt obývaný staršími, tělesně postiženými a jinak handicapovanými klienty. Dále pak byl důležitý transport zhruba 50 evakuovaných do přijímacího střediska.

Katastrálním územím obce Žamberk protéká řeka Divoká Orlice, která leží nedaleko vodního díla Pastviny. Vlivem každoročního tání sněhu a zvýšené srážkové aktivity, zde na území města vždy byla reálná možnost ohrožení vlivem povodní. V minulosti již byla tato oblast několikrát zasažena.

Povodně většího rozsahu město Žamberk eviduje z únoru 1946, července 1997 a března 2000.

Cíle cvičení byly:
•Prověřit a procvičit činnost a postup personálu a ubytovaných osob Centra sociální péče města Žamberk při vzniku mimořádné události.
•Prověřit činnosti dle Havarijního plánu Pardubického kraje.
•Procvičit vyrozumění složek IZS a orgánů krizového řízení.
•Procvičit součinnost zasahujících složek IZS a orgánů krizového řízení při zdolávání mimořádné události.
•Procvičit evakuaci obyvatelstva z ohroženého objektu do evakuačního a přijímacího střediska.
•Procvičit součinnost orgánů obce činných při evakuaci obyvatelstva.
•Procvičit činnost Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
•Prověřit funkčnost Poplachového plánu IZS Pardubického kraje.
•Procvičit činnost velitele zásahu při zdolávání mimořádné události.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Škodová Monika, Mgr. | dne 02.10.2015Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka