Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

MAS Orlicko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů

Vyšlo dne:01.04.2011
Autor: Orlický.net
Periodikum:ORLICKÝ.net

Žamberk - MAS Orlicko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů. V roce 2011 budou mít žadatelé možnost podat žádost o podporu svého projektu v rámci jedné prodloužené výzvy s příjmem žádostí do 15. 7. 2011.
"Vzhledem k rozsáhlé aktualizaci pravidel včetně metodiky pro tvorbu Fichí, vyhlásilo MAS Orlicko v roce 2011 pouze jednu - prodlouženou výzvu s šesti vyhlašovanými dotačními tituly, v rámci které bude průběžně přijímat žádosti," uvedla Blanka Kulhavá z MAS Orlicko.

Podporovány budou tyto aktivity a žadatelé:

DOTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Podporované aktivity: pořízení materiálně – technického zázemí pro rozvoj činnosti neziskových organizací (např. vybudování dětského hřiště s herními prvky, pořízení vybavení pro činnost spolku, zařízení klubovny) a na související drobné stavební úpravy
Vhodní žadatelé: nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace

DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKATELE
Podporované aktivity: podpora je zaměřena na modernizaci zemědělských podniků, např. rekonstrukce či novostavby (stáje, dojírny), technologie pro živočišnou výrobu, zařízení pro vytápění biomasou (kotle), zahradnické stavby, rekonstrukce staveb a novostavby pro skladování rostlinných produktů.
Vhodní žadatelé: Zemědělský podnikatel, nebo podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

DOTACE PRO VČELAŘE
Podporované aktivity: Trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání,zpracování a skladování včelích produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů – linka pro zpracování včelích produktů.
Vhodní žadatelé: Zemědělský podnikatel, nebo podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci

DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PODNIKY A ŽIVNOSTNÍKY
Podporované aktivity: nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny, nákup strojů, zařízení, technologií a vybavení provozoven.
Vhodní žadatelé: Fyzické a právnické osoby podnikatelé, kteří mají méně než 10 zaměstnanců
Vanický Zdeněk | dne 07.04.2011Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka