Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Realizace úspor energií

Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Životní prostředí - logo

Projekt: Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005982
Dotační program: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 5 Energetické úspory
Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
Celkové způsobilé výdaje: 11.599.369,- Kč
Dotace: 40% - 4.639.747,60 Kč
Realizace: 06/2018 – 12/2019

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti veřejné budovy Města Žamberka č.p. 833. Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám objektu.

Cíle bude dosaženo realizací těchto opatření:

Mgr. Šárka Strnadová




Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka