Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost - logo

Projekt: Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy – Žamberk

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007404
Dotační program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 4. Efektivní veřejná správa
Specifický cíl: 
• Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
• Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizace: 03/2018 - 02/2020
Celkové náklady: 3.037.345,50 Kč
Dotace: 95%
Příspěvek EU: 2.581.743,67 Kč
Národní veřejné zdroje: 303.734,54 Kč
Vlastní zdroje: 151.867,29 Kč

Cílem projektu je:

Klíčové aktivity:

  1. Zpracování strategie řízení nemovitého majetku města.
  2. Zavedení procesního řízení na MěÚ Žamberk.
  3. Koncepce veřejného osvětlení.
  4. Vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338 Ing. Bc. Oldřich Jedlička, místostarosta, místostarosta@zamberk.eu, tel.: 465 670 302

Dokumenty ...

Rok 2020

Strategie řízení nemovitého majetku města ŽamberkaDokument: Strategie řízení nemovitého majetku města Žamberka | soubor: 44279.pdf | velikost: 2.04 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu ANIMO | soubor: 44280.pdf | velikost: 11.24 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu Divišovo divadlo | soubor: 44281.zip | velikost: 24.16 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu MŠ Čtyřlístek | soubor: 44282.zip | velikost: 9.9 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu MŠ Sluníčko | soubor: 44283.zip | velikost: 3.19 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu Radnice | soubor: 44284.zip | velikost: 2.92 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu Rozhledna Rozálka | soubor: 44285.pdf | velikost: 1.12 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu Školní družina | soubor: 44286.zip | velikost: 18.11 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu ZŠ 28.října | soubor: 44287.zip | velikost: 6.91 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu ZŠ 743 a knihovna | soubor: 44288.zip | velikost: 11.47 MB Dokument: Strategie NM - hodnocení objektu ZUŠ | soubor: 44289.zip | velikost: 7.47 MB Stránská Radka23.04.2020
Koncepce veřejného osvětlení města ŽamberkaDokument: Koncepce veřejného osvětlení - Základní plán VO | soubor: 43653.zip | velikost: 13.53 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Technicko-ekonomický plán, Standardy VO | soubor: 43654.zip | velikost: 8.88 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO | soubor: 43655.zip | velikost: 13.29 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43656.zip | velikost: 6.27 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43657.zip | velikost: 11.06 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43658.zip | velikost: 27.99 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43659.zip | velikost: 41.51 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43661.zip | velikost: 30.27 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43662.zip | velikost: 16.08 MB Stránská Radka19.02.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka