Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv dokumentů úřadu

"Přehled poskytnutých informací"

Patří do kategorie:  "Informace podle zákona č. 106/1999 Sb."
Zobrazit období:  rok 2020 (24) | rok 2019 (56) | rok 2018 (36) | rok 2017 (41) | rok 2016 (33) | rok 2015 (41) | rok 2014 (30) | rok 2013 (37) | rok 2012 (47) | rok 2011 (11) |  ... vypsat vše

Rok 2019

Dokument, autorizace projektanta díla „Divoká Orlice, Žambek, protipovodňová ochrana“ – Agroprojekce Litomyšl, k osázení 20 ks lípy „Rancho“ na Havlíčkově nábřeží. Dokument, autorizace investora díla „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ – Povodí Labe s.p. k osázení 20 ks lípyDokument: Inf 60-2019 | soubor: 43350.pdf | velikost: 0.24 MB Kubová Jitka, JUDr.30.12.2019
Prezentace projektu "Zimní stadion Žamberk" a veřejné projednání tohoto projektu s občany města před schválenímDokument: Inf 59-2019 | soubor: 43341.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.20.12.2019
Zápisy z kontrolních dní při stavbě protipovodňových opatření v ŽamberkuDokument: Inf 56-2019 | soubor: 43340.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.12.2019
všechny schválené dodatky (změny) při výstavbě PPODokument: Inf 55-2019 | soubor: 43339.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.12.2019
Zápis Kontrolního výboru ZM za rok 2019 č. 5, 6, 7, 8, 9 a novéDokument: Inf 58-2019 | soubor: 43153.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Způsob kotvení kamenné přizdívky k betonové zdiDokument: Inf 57-2019 | soubor: 43152.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Veškerá správní řízení vedená podle stavebního zákona v k.ú. LíšniceDokument: Inf 54-2019 | soubor: 43151.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Informace týkající se Nálezové databáze ochrany přírodyDokument: Inf 53-2019 | soubor: 43150.pdf | velikost: 0.28 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Projektová dokumentace na akci "Zimní stadion - víceúčelová hala" z r. 2005 a 2018Dokument: Inf 52-2019 | soubor: 43149.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Příjem města z prodeje bytů v rámci privatizace městských bytů Příjem města z prodeje nemovitostí v Orlických kasárnách v Žamberku Dokument: Inf 51-2019 | soubor: 42961.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Náklady spojené s výstavbou zimního stadionu, příjmy a výdaje spojené s provozování zimního stadionu od doby zahájení provozu dosudDokument: Inf 50-2019 | soubor: 42960.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Poskytnutí kopie spisové dokumentace řízení o žádosti žadatele o vydání řidičského průkazu vydaného Městským úřadem ŽamberkDokument: Inf 49-2019 | soubor: 42959.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Počet úředníků státní správy, samosprávy, náklady na státní správu a samosprávu, příspěvek státu na činnost místní správy Dokument: Inf 48-2019 | soubor: 42958.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Informace ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Žamberk formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Dokument: Inf 47-2019 | soubor: 42957.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Kontrola správních spisůDokument: Inf 46-2019 | soubor: 42956.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Celkové mzdové náklady na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Žamberk, počet pracovníků státní památkové péče Zařazení pracovníků státní památkové péče do platových tříd, to vše za období od 01.01.2018 do 31.12.2018Dokument: Inf 45-2019 | soubor: 42955.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Informace, zda subjekty uvedené v žádosti podali vůči orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázekDokument: Inf 44-2019 | soubor: 42172.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.08.2019
Informace, zda subjekty uvedené v žádosti podali vůči orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázekDokument: Inf 43-2019 | soubor: 42171.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.08.2019
Informace, týkající se ochrany ovzdušíDokument: Inf 40-2019 | soubor: 42170.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.21.08.2019
Informace, týkající se ochrany ovzdušíDokument: Inf 39-2019 | soubor: 42169.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.21.08.2019
Kopii kupní smlouvy ze dne 16.5.2011, kterou kupovalo město Žamberk od prodávajícího ZD Kameničná komunikaci na pozemku par.č. 3030/2 v k.ú. ŽamberkDokument: Inf 37-2019 | soubor: 42133.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.15.08.2019
Elektr. záznam jednání zastupitelstva města ze dne 23.07.2019.Dokument: Inf 36-2019 | soubor: 42132.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.08.2019
Informace k projektu "realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk"Dokument: Inf 35-2019 | soubor: 42131.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.15.08.2019
Informace, týkající se PPODokument: Inf 34-2019 | soubor: 42070.pdf | velikost: 0.35 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Informace, týkající se PPODokument: Inf 33-2019 | soubor: 42069.pdf | velikost: 0.43 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Informace, týkající se dřevin v rámci PPODokument: Inf 31-2019 | soubor: 42068.pdf | velikost: 0.26 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Rozhodnutí o obložení pravého břehu v SO 02-2 při budování PPODokument: Inf 30-2019 | soubor: 42067.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Vymáhání škodDokument: Inf 29-2019 | soubor: 42066.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Přestupky v dopravěDokument: Inf 28-2019 | soubor: 42065.pdf | velikost: 0.31 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Původní dokumentace k PPO z roku 2007/2008Dokument: Inf 27-2019 | soubor: 42064.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Rozhodnutí o demolici nábřežních zdí v rámci projektu PPODokument: Inf 26-2019 | soubor: 42063.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Písemnosti orgánů státní správy (popř. správce povodí) uvedené v přiloženém stavebním povoleníDokument: Inf 25-2019 | soubor: 41414.pdf | velikost: 0.3 MB Kubová Jitka, JUDr.06.05.2019
Statické posudky, na základě kterých bylo rozhodnuto o bourání nábřežních zdí v rámci výstavby PPODokument: inf 24-2019 | soubor: 41390.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.05.2019
Podkladové materiály pro jednání ZM dne 09.04.2019 – dotace z programu Podpora sportu a tělovýchovy, žádost Klubu vodních sportů Žamberk, z.s. o dotaci z tohoto programuDokument: Inf 23-2019 | soubor: 41389.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.05.2019
Úseky podle projektu PPO, na kterých RM neodsouhlasila obložení rubové strany nábřežní zdi kamenemDokument: Inf 22-2019 | soubor: 41388.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.05.2019
Kopie rozhodnutí/opatření, kterým úřad povolil stavbu protipovodňových opatření ŽamberkDokument: Inf 21-2019 | soubor: 41387.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.02.05.2019
Výskyt a lov jelena siky v obvodu ORPDokument: Inf 20-2019 | soubor: 41281.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.04.2019
Informace - životní prostředíDokument: Inf 19-2019 | soubor: 41280.pdf | velikost: 0.32 MB Kubová Jitka, JUDr.15.04.2019
Odborné posudky - lávka u SokolovnyDokument: Inf 18-2019 | soubor: 41279.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.15.04.2019
Odborné posudky - lávka u SokolovnyDokument: Inf 17-2019 | soubor: 41278.pdf | velikost: 0.23 MB Kubová Jitka, JUDr.15.04.2019
Výkres – vzorový řez levé a pravé nábřežní zdiDokument: Inf 16-2019 | soubor: 41108.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
Měú Žamberk, Nádražní 833 - stávající spotřeby energií, tepla, nájemné, předpokládané hodnoty energií, tepla, ceny nájemnéhoDokument: Inf 15-2019 | soubor: 41107.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
Veškerá dostupná odborná posouzení (statické a technologické posudky reálného stavu, dokumentaci k provedeným sondám v terénu atd.) všech stávajících demolovaných protipovodňových konstrukcí PPO v ŽamberkuDokument: Inf 14-2019 | soubor: 41106.pdf | velikost: 0.23 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
Zápisy, záznamy či jiné dokumenty, které se týkají témat probíraných na besedách s občany v rámci realizace PPO včetně termínů jejich konání. Seznam připomínek občanů, které byly implementovány do projektu PPO, petici občanů z Havlíčkova nábřeží.Dokument: Inf 13-2019 | soubor: 41105.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
žádost včetně příloh ze dne 28.11.2007, na základě které bylo požádáno o vydání povolení k nakládání s podzemními vodamiDokument: Inf 11-2019 | soubor: 41104.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
Vyjádření „Památkářů“ ke stavbě PPO v ŽamberkuDokument: Inf 12-2019 | soubor: 41007.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Dokumenty týkající se statického posouzení nábřežních zdí - PPO ŽamberkDokument: Inf 10-2019 | soubor: 41006.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Dokumenty týkající se statického posouzení nábřežních zdí - PPO ŽamberkDokument: Inf 9-2019 | soubor: 41005.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Protokoly o kontrolách žump v k.ú. PastvinyDokument: Inf 8-2019 | soubor: 41004.pdf | velikost: 0.31 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Metodické pokyny k přestupkůmDokument: Inf 7-2019 | soubor: 41003.pdf | velikost: 0.29 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Starší dokumenty:  1 · 2
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka