Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv dokumentů úřadu

"Přehled poskytnutých informací"

Patří do kategorie:  "Informace podle zákona č. 106/1999 Sb."
Zobrazit období:  rok 2020 (24) | rok 2019 (56) | rok 2018 (36) | rok 2017 (41) | rok 2016 (33) | rok 2015 (41) | rok 2014 (30) | rok 2013 (37) | rok 2012 (47) | rok 2011 (11) |  ... vypsat vše

Rok 2020

Přehled rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období od 01.04.2020 do 30.06.2020Dokument: Inf 24-2020 | soubor: 45142.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.28.07.2020
Informace, týkající se partnerských městDokument: Inf 23-2020 | soubor: 45141.pdf | velikost: 0.33 MB Kubová Jitka, JUDr.28.07.2020
Informace z úřadu - pronájem, povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, záruky, dotace, kácení dřevin, prodej nepotřebné věci, podpora z programu COVID - nájemnéDokument: Inf 22-2020 | soubor: 45140.pdf | velikost: 0.53 MB Kubová Jitka, JUDr.28.07.2020
Informace, týkající se výmalby na zdi protipovodňových opatřeníDokument: Inf 21-2020 | soubor: 44972.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.09.07.2020
Informace z úřadu - správní poplatky, Czech Point Dokument: inf 20-2020 | soubor: 44971.pdf | velikost: 0.6 MB Kubová Jitka, JUDr.09.07.2020
Dokumenty, kde projektant a Povodí Labe schvalují doplnění či změny náhradní výsadby v rámci projektu PPODokument: Inf 19-2020 | soubor: 44861.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.24.06.2020
Problematika autoškolDokument: Inf 18-2020 | soubor: 44860.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.24.06.2020
Informace, týkající se problematiky autoškolDokument: Inf 17-2020 | soubor: 44748.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.12.06.2020
Informace o veškerých probíhajících správních řízeních vedených podle stavebního zákona - pozemky v k.ú. LíšniceDokument: Inf 16-2020 | soubor: 44747.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.12.06.2020
Informace, týkající se stacionárních radarů pro měření rychlosti v ŽamberkuDokument: Inf 15-2020 | soubor: 44573.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.05.2020
Smlouva o dlouhodobém investičním úvěruDokument: Inf 14-2020 | soubor: 44572.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.05.2020
Dodržování lhůt ve správním řízeníDokument: Inf 13-2020 | soubor: 44571.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.15.05.2020
Informace, týkající se provozu MHD v ŽamberkuDokument: Inf 12-2020 | soubor: 44570.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.15.05.2020
Protokol z ústního jednání, žádost o dodatečné povolení stavbyDokument: 11/2020 | soubor: 44325.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.29.04.2020
Personální informaceDokument: 10/2020 | soubor: 44324.pdf | velikost: 0.28 MB Kubová Jitka, JUDr.29.04.2020
Zvukový záznam z jednání zastupitelstva městaDokument: 9/2020 | soubor: 44323.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.29.04.2020
Poskytnutí znaleckého posudkuDokument: 8/2020 | soubor: 44322.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.29.04.2020
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - VZ/009/2014/REUPDokument: Inf 7-2020 | soubor: 43673.pdf | velikost: 0.23 MB Kubová Jitka, JUDr.21.02.2020
Informace o veškerých probíhajících správních řízeních vedených dle zák.č. 183/2006 Sb., která se týkají pozemků v k.ú. LíšniceDokument: Inf 6-2020 | soubor: 43672.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.21.02.2020
Smlouva o nájmu ze dne 20.02.2008 vč. dodatků, výše nájemného a výše odměny příkazníkaDokument: Inf 5-2020 | soubor: 43671.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.21.02.2020
příkazní smlouva ze dne 14.11.2020 a dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 23.03.2016Dokument: Inf 4-2020 | soubor: 43670.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.21.02.2020
Kontakty na myslivecká sdružení v působnosti ORPDokument: Inf 3-2020 | soubor: 43531.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.24.01.2020
Finanční investice městaDokument: Inf 2-2020 | soubor: 43530.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.24.01.2020
Počet rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v r. 2019Dokument: Inf 1-2020 | soubor: 43529.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.24.01.2020

Rok 2019

Dokument, autorizace projektanta díla „Divoká Orlice, Žambek, protipovodňová ochrana“ – Agroprojekce Litomyšl, k osázení 20 ks lípy „Rancho“ na Havlíčkově nábřeží. Dokument, autorizace investora díla „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ – Povodí Labe s.p. k osázení 20 ks lípyDokument: Inf 60-2019 | soubor: 43350.pdf | velikost: 0.24 MB Kubová Jitka, JUDr.30.12.2019
Prezentace projektu "Zimní stadion Žamberk" a veřejné projednání tohoto projektu s občany města před schválenímDokument: Inf 59-2019 | soubor: 43341.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.20.12.2019
Zápisy z kontrolních dní při stavbě protipovodňových opatření v ŽamberkuDokument: Inf 56-2019 | soubor: 43340.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.12.2019
všechny schválené dodatky (změny) při výstavbě PPODokument: Inf 55-2019 | soubor: 43339.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.12.2019
Zápis Kontrolního výboru ZM za rok 2019 č. 5, 6, 7, 8, 9 a novéDokument: Inf 58-2019 | soubor: 43153.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Způsob kotvení kamenné přizdívky k betonové zdiDokument: Inf 57-2019 | soubor: 43152.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Veškerá správní řízení vedená podle stavebního zákona v k.ú. LíšniceDokument: Inf 54-2019 | soubor: 43151.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Informace týkající se Nálezové databáze ochrany přírodyDokument: Inf 53-2019 | soubor: 43150.pdf | velikost: 0.28 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Projektová dokumentace na akci "Zimní stadion - víceúčelová hala" z r. 2005 a 2018Dokument: Inf 52-2019 | soubor: 43149.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.29.11.2019
Příjem města z prodeje bytů v rámci privatizace městských bytů Příjem města z prodeje nemovitostí v Orlických kasárnách v Žamberku Dokument: Inf 51-2019 | soubor: 42961.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Náklady spojené s výstavbou zimního stadionu, příjmy a výdaje spojené s provozování zimního stadionu od doby zahájení provozu dosudDokument: Inf 50-2019 | soubor: 42960.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Poskytnutí kopie spisové dokumentace řízení o žádosti žadatele o vydání řidičského průkazu vydaného Městským úřadem ŽamberkDokument: Inf 49-2019 | soubor: 42959.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Počet úředníků státní správy, samosprávy, náklady na státní správu a samosprávu, příspěvek státu na činnost místní správy Dokument: Inf 48-2019 | soubor: 42958.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Informace ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Žamberk formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Dokument: Inf 47-2019 | soubor: 42957.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Kontrola správních spisůDokument: Inf 46-2019 | soubor: 42956.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Celkové mzdové náklady na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Žamberk, počet pracovníků státní památkové péče Zařazení pracovníků státní památkové péče do platových tříd, to vše za období od 01.01.2018 do 31.12.2018Dokument: Inf 45-2019 | soubor: 42955.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.31.10.2019
Informace, zda subjekty uvedené v žádosti podali vůči orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázekDokument: Inf 44-2019 | soubor: 42172.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.08.2019
Informace, zda subjekty uvedené v žádosti podali vůči orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázekDokument: Inf 43-2019 | soubor: 42171.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.08.2019
Informace, týkající se ochrany ovzdušíDokument: Inf 40-2019 | soubor: 42170.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.21.08.2019
Informace, týkající se ochrany ovzdušíDokument: Inf 39-2019 | soubor: 42169.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.21.08.2019
Kopii kupní smlouvy ze dne 16.5.2011, kterou kupovalo město Žamberk od prodávajícího ZD Kameničná komunikaci na pozemku par.č. 3030/2 v k.ú. ŽamberkDokument: Inf 37-2019 | soubor: 42133.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.15.08.2019
Elektr. záznam jednání zastupitelstva města ze dne 23.07.2019.Dokument: Inf 36-2019 | soubor: 42132.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.08.2019
Informace k projektu "realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk"Dokument: Inf 35-2019 | soubor: 42131.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.15.08.2019
Informace, týkající se PPODokument: Inf 34-2019 | soubor: 42070.pdf | velikost: 0.35 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Informace, týkající se PPODokument: Inf 33-2019 | soubor: 42069.pdf | velikost: 0.43 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Informace, týkající se dřevin v rámci PPODokument: Inf 31-2019 | soubor: 42068.pdf | velikost: 0.26 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Starší dokumenty:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka