Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

"ŽAMBERK - Rekonstrukce chodníků v ul. 28. října – výjezd na Lukavici"

Pardubický kraj má záměr provedení rekonstrukce silnice II. třídy č. 310 z Lukavice do Žamberka a město Žamberk by chtělo současně zrekonstruovat chodníky podél uvedené komunikace v ul. 28. října v Žamberku (investorem chodníků tedy bude město Žamberk). Na rekonstrukci chodníků se nyní zpracovává projektová dokumentace u projekční kanceláře Jiří Stránský (IČ: 40129942, ČKAIT č. 0700035).

Jedná se o stávající chodníky s asfaltovým povrchem, který nahradí zámková dlažba. Konkrétně se jedná o pravostranný chodník od odbočky u ul. Lukavská po napojení na opravený chodník u ulice Příčná (cca 950 m), dále levostranný chodník před č.p. 1018-1019 a č.p. 1016-1017 (cca 120 m).

Chtěli bychom upozornit majitele sousedních pozemků a požádat je o prohlédnutí pracovní verze výkresu situace stavby. Pokud budete mít k předloženému návrhu nějaké připomínky, výhrady či podněty, ozvěte se nám na níže uvedené kontakty. Bude s Vámi dohodnuta schůzka pro osobní projednání dané záležitosti, případně připomínky vyřešíme bezkontaktně.

Pokud plánujete nějaké nové zásahy do prostoru chodníku (rekonstrukce či budování přípojek, sjezdů, apod.) bezodkladně nás o tomto záměru informujte, případně tak učiňte v nejbližší době ještě před rekonstrukcí chodníků. Po dokončení nových povrchů chodníku Vám zásah nejspíš nebude umožněn. Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce by měla proběhnout nejdříve v r. 2021 ideálně současně s rekonstrukcí silnice II. třídy č. 310, jejímž investorem bude Pardubický kraj. Případně bude realizována po etapách dle finančních možností města.

KONTAKTY :
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a ÚP,
tel.: +420 775 709 004, e-mail: l.frankova@zamberk.eu

Ing. Lenka Dušková, investiční technik,
tel.: +420 775 580 583, e-mail: lenka.duskova@zamberk.eu

Níže je k prohlédnutí pracovní verze výkresu situace stavby ve formátu pdf. Konkrétní místo si můžete dle potřeby přiblížit (stisknutím Ctrl + a posunem na hledané místo).

Dokumenty ...

Rok 2020

Výkres situace stavby Dokument: Výkres situace stavby | soubor: 45712.pdf | velikost: 0.84 MB Vanický Zdeněk23.09.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka