Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Chodník Zámecká Žamberk

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP - logo

Název projektu: Chodník Zámecká Žamberk

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007921
Dotační program: IROP – Integrovaný regionální operační program
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
5.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny II.
Datum realizace: 2017 - 2020
Celkové náklady:  3 683 942 Kč
Celkové způsobilé náklady: 2 100 000 Kč
Dotace: 95% CZV - 1 995 000 Kč

Cíl a popis projektu

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Kontaktní osoby

Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka