Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k dokončení projektu Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana

Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem letošního roku se množí dotazy veřejnosti ohledně termínu dokončení realizace projektu Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana.
Původní termín zavazoval zhotovitele, tj. obchodní společnost MADOS MT s.r.o., k dokončení díla do 30.11.2019. Pro pořádek dodávám, že investorem akce je Povodí Labe, s.p., a navrhovatelem akce je dle podmínek příslušného dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR město Žamberk. Na základě žádosti zhotovitele byl tento termín po souhlasu správce programu, Ministerstva zemědělství ČR, prodloužen do 30.6.2020. Důvodem žádosti o změnu termínu byla skutečnost, že na přelomu roku 2018/2019 došlo ke zdržení stavby vydáním předběžného opatření Krajského úřadu v Pardubicích, odboru životního prostředí a zemědělství, kterým bylo dočasně zakázáno kácení příslušných stromů.
V současné době by měly být dílčí nedokončené úseky stavby protipovodňové ochrany zabezpečeny tak, aby celá stavba poskytovala funkční ochranu proti případné povodni na dvacetiletou vodu (Q20).
Z hlediska čerpání dotační podpory musí investor dotaci, která činí 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, dočerpat do konce letošního roku. V příštím roce bude stavba financována v souladu se smlouvou o financování akce z 15 % spoluúčasti města Žamberka.
Během realizace projektu protipovodňové ochrany již bylo zaevidováno několik oznámení vlastníků o vzniklých škodách na nemovitostech v blízkosti stavby. Tyto by měly být v průběhu zimních měsíců posouzeny a budou-li nároky shledány jako oprávněné, dotčené nemovitosti by měly být opraveny do 30.6.2020.
Po dokončení celé akce bude v přilehlém veřejném prostranství navržen a instalován vhodný venkovní mobiliář a budou zvažovány další potřebné úpravy. Rád bych touto cestou poděkoval všem spoluobčanům, kteří se museli vypořádat s různými omezeními a dočasným diskomfortem při realizaci této velké liniové stavby. Děkuji za Vaši trpělivost a pochopení.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 09.12.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka