Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zastupitelstvo města schválilo realizaci významných investičních akcí

Zahajujeme rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu, tartanového oválu a lávky přes Divokou Orlici. Na zasedání zastupitelstva města dne 21. června 2022 byly předloženy k rozhodnutí o realizaci tři vysoutěžené veřejné zakázky:
Rekonstrukce tribuny 1. FC Žamberk - atletický ovál a tribuna
Tato veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části, část A - rekonstrukce tribuny a část B - rekonstrukce atletického oválu včetně oplocení. V obou částech byly předloženy nabídky, které splnily předepsaná kritéria a rada města svým usnesením z 26. května 2022 schválila vítěze. S podpisem smlouvy bylo potřeba počkat na rozhodnutí zastupitelstva o tom, zda budeme akce realizovat i bez obdržení dotace, o kterou jsme v září 2021 požádali Národní sportovní agenturu (žádost nebyla dodnes posouzena). Zastupitelé podpořili realizaci obou částí, následovat bude podpis smluv o dílo a začátkem července zahajujeme realizace. Konání naplánovaných akcí v areálu by nemělo být ohroženo, akce budou realizovány za provozu hřiště. Rekonstrukci tribuny provede společnost Stavrecon Pardubice s. r. o., nabídková cena je 8 475 716,15 Kč vč. DPH. Rekonstrukce atletického oválu včetně oplocení se ujme VYSSPA Sports Technology s. r. o. z Plzně, nabídková cena je 17 597 760,01 Kč vč. DPH.

Poslední a nejsložitější rozhodování patřilo předložené nabídce na realizaci výstavby nové lávky přes Divokou Orlici (obloukové lávky za sokolovnou). Jednalo se o třetí výběrové řízení poté, co byla předchozí dvě radou města zrušena a jediná předložená cenová nabídka výrazně překročila předpokládanou cenu. Na zasedání přijel projektant lávky Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D (ČVUT Praha - Kloknerův ústav), který před jednáním o samotné nabídce prezentoval projekt a zodpověděl řadu dotazů zastupitelů i veřejnosti. Diskutovaly se varianty řešení situace, znovu byla vysvětlena nemožnost opravy lávky a zmínila se i rizika dalšího přeprojektovávání, které by mohlo mít za následek nejenom ztrátu myšlenky na architektonicky cennou repliku, ale i riziko dalšího nárůstu ceny. Lávka je v havarijním stavu a každým rokem jsme blíže hrozbě jejího zřícení. Situace na trhu stavebních materiálů a raketový nárůst cen práce, energií a pohonných hmot se bohužel promítá i do cen stavebních zakázek. Po pauze před těžkým hlasováním se nakonec na hlasovacím zařízení rozsvítila políčka všech barev (pro, proti, zdržel se), ale těch zelených se našlo právě potřebných jedenáct a rekonstrukce lávky tedy symbolicky "dostala zelenou". Vítěznou nabídku předložila společnost Skanska a. s., nabídková cena je 23 795 474,55 Kč. Realizaci zahájíme bezodkladně po schválení vítěze radou města a po podpisu smlouvy o dílo. Lávka bude dokončena před zimou.

Na zastupitelstvu byla také prezentována aktuální podoba projektu zimního stadionu.

Lenka Fránková, vedoucí odboru majetku a investic
Škodová Monika, Mgr. | dne 23.06.2022
Ke stažení:

Dokument: ovál | soubor: 52299.pdf | velikost: 0.38 MB   - ovál
Dokument: tribuna | soubor: 52302.pdf | velikost: 0.08 MB   - tribuna
ovál a tribunalávka vizualizaceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka