Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Dětská skupina při ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Vážení rodiče, zákonní zástupci, opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27.02.2021, v souladu s usnesením vlády ČR č. 212, byla určena Základní škola Žamberk, Nádražní 743, jako škola k vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí.
Komu je tedy skupina na ZŠ Nádražní 743 určena?
Péče bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou:
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníky ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické
infrastruktury,
- zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

• Věk dětí od 2 do 10 let.
• Místo: školní družina při Základní škole Žamberk, Nádražní 743, zvonek Družina 1.
• Doba provozu: pondělí až pátek od 6:30 do 16:00 hodin.
• Stravování - svačina vlastní, pitný režim a oběd bude zajištěn.
• Kontaktní osoba Mgr. Roman Pospíšil, tel. č.: 737 100 228, e-mail: zspospisil@seznam.cz.
• Zákonný zástupce vyplní přihlášku při předání dítěte do dětské skupiny.
Opatření hejtmana je účinné od 1. března 2021.
Škodová Monika, Mgr. | dne 01.03.2021Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka