Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Komunikace U Dlouhoňovic

Město Žamberk bude v letošním roce realizovat investiční akci s názvem „Komunikace U Dlouhoňovic“. Předmětem této akce je výstavba komunikace v ulici U Dlouhoňovic na pozemcích parc. číslo 3785/1 a 3786 v k. ú. Žamberk.
Investiční akci město provede na základě uzavřené smlouvy o dílo se společností MADOS MT s. r. o. s termínem zahájení 1. července 2020 a ukončení 31. října 2020. Stavba komunikace si vyžádá určitá nutná dopravní omezení, o kterých bychom chtěli občany předem informovat. Za tímto účelem zveme občany nejen této lokality na veřejné projednání za účasti zástupců zhotovitele stavby, které se bude konat ve středu 10. června 2020 v 16:00 hodin v zasedací síni ZM v budově Městského úřadu Žamberk, Nádražní 833, 3. patro. Těšíme se na vaši účast.

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Městský úřad Žamberk
Škodová Monika, Mgr. | dne 27.05.2020
zájmové územíObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka