Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Kolik jsme vytřídili v roce 2015?

Za celý loňský rok občané Žamberka vyprodukovali celkem 2 522 t komunálních odpadů. Podrobný přehled za rok 2015 podle složek odděleného sběru je uveden v tabulce.
Podle analýzy potenciálu produkce a účinnosti separace papíru, skla a plastů ze směsných komunálních odpadů v obcích a městech nad 3000 obyvatel ČR se městu Žamberk již v roce 2012 podařilo splnit cíle evropské rámcové směrnice o odpadech (ES/98/2008), které byly stanoveny až pro rok 2020 - tzn. zrecyklovat minimálně 50 % uvedených složek domovních a jim podobným odpadů. Naše účinnost separace papíru je na 65 % a separace skla se pohybuje kolem 60 %. V případě plastových odpadů je naše hranice separace prozatím na 33 %.

Současná legislativa o odpadech zakazuje od roku 2024 ukládat využitelné a recyklovatelné odpady na skládky. Pro zkvalitnění nakládání s odpady z našich domácností je třeba vytřídit co největší množství využitelných odpadů (papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, bioodpadů, elektrozařízení, baterií) a tím snížit množství odpadu ukládaného na skládku. Zároveň jde o jedinečnou šanci, abychom do budoucna ušetřili na poplatcích za skládkování nevytříděného odpadu.

Odklonění domovního odpadu od skládkování je možné především díky aktivní účasti všech občanů města. Díky většímu počtu kontejnerů na tříděný odpad v obvodu města a rozšiřování sběrných stání se tím pro Vás zkracuje i docházková vzdálenost.

Děkujeme všem, kteří dbají na správné třídění.
Hovádková Alena, Ing. | dne 23.02.2016
Ke stažení:

Dokument: Kolik jsme vytřídili v roce 2015 | soubor: 28692.pdf | velikost: 0.18 MB   - Kolik jsme vytřídili v roce 2015Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka