Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Výzva k předkládání žádostí o podporu obnovy kulturních památek

Pardubický kraj - Rada Pardubického kraje vyhlásila pro rok 2014 grantový Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2014.
O poskytnutí grantu je možno žádat v rámci tří podprogramů:
A) stavební obnova kulturních památek
B) restaurování kulturních památek a jejich součástí
C) zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru

Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A) a jednu žádost do podprogramu B).

Žádosti o grant se všemi povinnými přílohami přijímá Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, v termínu do 15.01.2014 (budova radnice, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, 1. patro, kancelář č. 206)

Potřebné informace, zásady a formuláře najdete na internetových stránkách Pardubického kraje (viz. odkaz):
Cviková Jana, Ing. | dne 04.11.2013Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka