Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

LOVCI PEREL v Městské knihovně Žamberk

Co jsou Lovci perel? Jedná se o celoroční projekt na podporu čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové, Univerzitou Hradec Králové a východočeským Klubem dětských knihoven v rámci projektu Littera a probíhá formou hry.
Děti si v knihovně mohly vybrat z více než 200 titulů knih označených jako perlorodky. Při půjčování k nim dostaly domů hrací kartu s otázkami k ději. Za správně vyplněnou kartu pak získaly perlu.
Šňůry perel označené jmény lovců jsou vystaveny celý školní rok v knihovně a po ukončení hry je děti dostanou domů.
Cílem projektu je zábavnou formou motivovat děti k četbě, naučit je práci s textem a informacemi a testování čtenářské gramotnosti.
Soutěž se rozběhla v říjnu a od prvních dnů získala pozornost dětských čtenářů. K 31.5.2013 byla soutěž ukončena a perly sečteny. V naší knihovně se soutěže zúčastnilo 79 dětí, které "nalovily" celkem 1033 perel.
Vítězové z každé knihovny byli pozváni na slavnostní celorepublikové vyhlášení výsledků, které 18.6. v nové budově Knihovny města Hradce Králové. Naši knihovnu reprezentovaly vítězky Ester Pinchas ze 7. třídy a Karolínka Vomáčková ze 2. třídy. Žamberská knihovna s 1033 rozdanými perlami se stala celorepublikovým vítězem a Ester Pinchas s nasbíranými 165 perlami absolutní vítězkou!
V konkurenci cca padesáti (zpravidla větších) knihoven jsme tedy byli v tomto projektu maximálně úspěšní. I když pro malou knihovnu, jako je naše, je účast časově i organizačně náročná, určitě se zapojíme i v dalším ročníku.

Ing. Jana Hlaváčová
Městská knihovna Žamberk
Faltusová Zuzana | dne 27.06.2013
Ester PinchasKarolínka Vomáčková Slavnostní předávání cen Lovci perelObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka