Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města – ZIMNÍ STADION (VÍCEÚČELOVÁ HALA)

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání možných variant dostavby ZS, které se uskuteční ve čtvrtek dne 27.10.2016 od 16 hodin v sále zastupitelstva (v budově městského úřadu – pošty).
Tato největší plánovaná investiční akce na území města prošla za poslední měsíce náročným posuzováním. Byla opakovaně projednávána na jednání zastupitelstva, snažíme se nalézt dotační prostředky na její výstavbu, hledali jsme nejúspornější, ale důstojné řešení zázemí a zastřešení, řešíme velikost haly, aby byly zajištěny všechny požadavky jejích uživatelů. Již teď se zabýváme tím, jak by měla být hala provozována a jakým způsobem zajistit maximální úspory.

Koncem loňského roku byly představeny a veřejně projednány dvě studie - membránová hala podporovaná Svazem ledního hokeje a atypické řešení městského architekta Bohumíra Prokopa a Ing. Arch. Čížka, navržené přímo do lokality Pod Černým lesem. Atypická hala byla vybrána jako vhodnější pro další projednávání, následná nabídka na vyhotovení projekčních prací byla ale příliš vysoká a zastupitelstvo ji nepodpořilo. Několik odborníků navíc vyjádřilo pochybnosti k technickému řešení haly a k předpokládané ceně.

Následně jsme prověřili možné nejlevnější řešení pouhou jednoduchou střechou a zázemím z buněk, ale ukázalo se, že není vhodnou volbou a i jeho cena je vysoká.

Dalším krokem bylo využít již hotový a funkční projekt plnohodnotné haly a stavět stadion již „vyzkoušený“ jak výstavbou a prověřenými investičními náklady, tak provozem. Byli jsme se podívat na několika zimních stadionech obdobné velikosti, nejblíže našim představám odpovídal ZS v Telči. Oslovili jsme proto tvůrce jeho projektu a požádali ho o vypracování studie obdobného řešení na naši ledovou plochu. Setkali jsme se s profesionálním a vstřícným přístupem a v současné době je rozpracováno řešení, které bychom rádi předložili všem, kteří se zajímají o tuto stavbu, na společném veřejném jednání. Představena budou dvě možná dispoziční řešení haly, jejich investiční a provozní náklady, projektant bude připraven zodpovědět otázky přítomných. Budeme rádi za účast na tomto setkání a za názory, zkušenosti a nápady, které mohou projekt obohatit. Poté bude vybraná varianta dopracována tak, aby mohla být předložena na jednání prosincového zastupitelstva. Těšíme se na Vás a doufáme v konstruktivní a plodnou diskusi v přátelské a tvůrčí atmosféře.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování
Vanický Zdeněk | dne 03.10.2016
Ke stažení:

Dokument: Varianta 1 - situace | soubor: 31373.pdf | velikost: 0.15 MB   - Varianta 1 - situace
Dokument: Varianta 1 - půdorys 1 NP | soubor: 31374.pdf | velikost: 0.1 MB   - Varianta 1 - půdorys 1 NP
Dokument: Varianta 1 - půdorys 2 NP | soubor: 31375.pdf | velikost: 0.1 MB   - Varianta 1 - půdorys 2 NP
Dokument: Varianta 2 - situace | soubor: 31376.pdf | velikost: 0.14 MB   - Varianta 2 - situace
Dokument: Varianta 2 - půdorys 1 NP | soubor: 31377.pdf | velikost: 0.1 MB   - Varianta 2 - půdorys 1 NP
Dokument: Varianta 2 - půdorys 2 NP | soubor: 31378.pdf | velikost: 0.08 MB   - Varianta 2 - půdorys 2 NPObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka