Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberské knihovnice byly 16. září na návštěvě v družebním městě Nowa Sol v Polsku

V rámci družebních styků mezi Žamberkem a Nowou Solí dostala naše knihovna pozvání na pracovní exkurzi do tamní knihovny.
Návštěva Nowe Soli začala přijetím na radnici u pana starosty Wadima Tyszkiewicze. Živě se zajímal, jak se v Žamberku máme a vzpomínal na společné družební akce.

Poté jsme již byli očekáváni v nowosolské knihovně. Nowa Sol má jen kolem čtyřiceti tisíc obyvatel, ale její knihovna může bez nadsázky sloužit jako "výkladní skříň" polského (možná evropského) knihovnictví.

Měli jsme příležitost si ji prohlédnout tzv. od sklepa až po půdu a všude jsme nacházeli jen perfektně upravená místa sloužící různým kulturním potřebám návštěvníků. Dětské oddělení, půjčovna, regionální studovna, čítárna, hudební oddělení, sály (které je možné snadno variabilně upravovat podle druhu a velikosti akcí), galerie, sklady, zahrada.....každý prostor je precizně promyšlený a uspořádaný do nejmenšího detailu. Ač se knihovna nachází v historické budově, jejíž účel se v průběhu dějin několikrát dramaticky změnil (továrníkova vila, válečný lazaret, zdravotní středisko), podařilo se ji v r. 2011 přebudovat na po všech stránkách funkční a moderní kulturní stánek. Týká se to i používané techniky - už zde mají nejmodernější identifikační technologii RFID (Radio Frequency Identification), umožňující bezkontaktní rozpoznání dokumentů. Ta je v ČR dosud v plenkách a její zavedení je pro české knihovny hudbou daleké budoucnosti.

Naše exkurze po knihovně se protáhla na pět hodin. Po celou tu dobu se nám neúnavně věnovala paní ředitelka Elżbieta Gonet, její kolegyně Beáta a Krystyna a v každém navštíveném oddělení také příslušný vedoucí. Knihovna má 28 zaměstnanců a ve fondu 86 tisíc svazků (my 52 tisíc, je vidět, že v Polsku se knihy vyřazují mnohem dříve než u nás). Zajímavostí např. je, že v polských knihovnách je zaměstnáno i dost mužů (a ti chodí do práce v obleku).

Hodně času jsme věnovali vzájemnému předání poznatků a zkušeností s pořádáním různých akcí pro veřejnost. Zde jsme zase překvapili my polské kolegy množstvím a rozmanitostí aktivit, které knihovna naší "velikosti" pořádá. Obzvlášť naše práce s dětskými čtenáři je zaujala a následovala plodná výměna tipů na akce i na to, jak děti přivést k četbě.

Po prohlídce knihovny nás večer paní ředitelka s kolegyněmi provedla i městem, prošli jsme se také po nábřeží Odry, prohlédli si údajně největšího trpaslíka na světě atd.

Návštěva družební knihovny byla pro nás velkým přínosem, určitě mnoho z načerpaných poznatků využijeme. Děkujeme za zprostředkování cesty p. Haně Chvátilové z komise pro zahraniční styky a za překládání do polštiny externímu spolupracovníku komise p. Ronaldu Wilhelmovi.

Ing. Jana Hlaváčová
Městská knihovna Žamberk
Borovičková Kamila, Bc. | dne 06.10.2016
Nowa SólNowa SólNowa sólNowa SólObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka