Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Občané města Žamberk sběrem a recyklací elektrospotřebičů pomáhají chránit ŽP

V roce 2012 odevzdali naši občané k recyklaci 271 televizí a 663 monitorů a 9 317 kg drobných elektrozařízení.

V Žamberku je možné již několik let ekologicky třídit elektrozařízení. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL s.r.o.,
která nám také poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin nebo vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, vody nebo ropy. Například recyklace 100 ks mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 Kč nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější než těžba primárních surovin přímo ze Země.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané města Žamberk v loňském roce vytřídili 271 televizí, 663 monitorů a 9 317 kg ostatních drobných elektrozařízení. Tím jsme uspořili 368 MWh elektřiny, 18 793 litrů ropy, 1 594 m 3 vody a 13,5 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 80 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 318 tun.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní, proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životní prostředí, zaslouží velký dík.


ASEKOL s.r.o.

Hovádková Alena, Ing. | dne 03.06.2013
Ke stažení:

Dokument: Certifikát za rok 2012 | soubor: 051ac9f06e9d09.pdf | velikost: 0.58 MB   - Certifikát za rok 2012Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka