Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Městský úřad Žamberk a 10 let ORP

Vážení občané,
krátkým připomenutím si dovolujeme nahlédnout do období let 2003 – 2013, kdy Městský úřad Žamberk prošel cestou od svého založení po dnešní dny.
Vznikem České republiky v roce 1993 bylo nastaveno prvotní územní uspořádání našeho státu.
V roce 2000 bylo území České republiky rozděleno do 14 samosprávných celků – krajů. Územní reforma pokračovala zrušením 76 okresních úřadů a k 01.01.2003 bylo ustanoveno 205 tzv. "obcí s rozšířenou působností" (ORP).
Okres Ústí nad Orlicí se rozdělil na 6 těchto územních celků (ORP) se správními obvody měst Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk.
Po zrušení okresu Žamberk v r. 1960 se tak po více jak 40 letech vrátila do našeho města rozšířená územní správa, kdy do správního obvodu Žamberk bylo zařazeno území 27 obcí s více jak 28 tisíci obyvateli (po Vysokém Mýtě máme 2. největší území v okrese). Velkou zásluhu na tomto mělo tehdejší vedení města, za což mu i teď patří velký dík.

Město Žamberk muselo v krátké době připravit prostory pro úředníky městského úřadu s rozšířenou působností. Majetkově získalo budovu České pošty s.p. a provedlo zde širokou rekonstrukci původních prostor s bezbariérovým přístupem a vestavbou do podkroví. Do obou budov nového úřadu ORP (původní prostory radnice a budova na ul. Nádražní) nastoupili dne 02.01.2003 zaměstnanci 13 odborů. Část z nich byla převedena ze zrušeného Okresního úřadu Ústí n. Orlicí; část tvořili původní zaměstnanci obecního úřadu a zbytek byli noví kolegové vybraní ve výběrovém řízení.

Za desetileté období prošel úřad reorganizací a zeštíhlením. Počet odborů se snížil na 10 a organizační strukturou prošlo 140 zaměstnanců.

Městský úřad Žamberk získal v posledních letech certifikát podle ČSN ISO/IEC 27001 pro systém managementu bezpečnosti informací a přidal i certifikát dle ČSN EN ISO 9001, který se zabývá systémem řízení kvality práce. Na základě těchto certifikátů byla Městskému úřadu Žamberk v letech 2010 a 2011 udělena cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.
V budově městského úřadu na ul. Nádražní se podařilo vybudovat odloučené pracoviště – kontaktní místo Úřadu práce Ústí nad Orlicí, které významným způsobem přispívá službě občanům celého území ORP.

Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí kanceláře tajemníka
(ve spolupráci s ostatními vedoucími odborů)
Křenová Radomíra, Mgr. | dne 28.03.2013Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka