Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Cena města Žamberka 2019 - nominace

Město Žamberk při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu uděluje od roku 2011 Cenu města Žamberka. Žádáme tímto veřejnost o spolupráci.
V případě, že víte o osobě, která svojí aktivitou a činností propaguje a zviditelňuje město Žamberk v ČR nebo zahraničí, případně se zasloužila o záchranu zdraví nebo života, prosíme, nominujte ji na Cenu města. Tímto oceněním může město vyjádřit vděčnost a úctu výjimečným osobnostem žamberského veřejného života. Nominace předkládejte na předepsaném formuláři (dostupném na webu města www.zamberk.cz) do 30. srpna 2019 na podatelně městského úřadu nebo elektronicky na adresu z.faltusova@zamberk.eu. Podrobné informace a celá pravidla pro udělování ceny najdete na webových stránkách města.

Cena města Žamberka se uděluje za:
• vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné činnosti,
• činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahraničí,
• záchranu lidských životů a majetku.

Děkujeme za spolupráci při zviditelnění příkladných činů a mimořádných osobností v Žamberku.


Zuzana Faltusová
kultura, občanské záležitosti
Faltusová Zuzana | dne 02.07.2019
Ke stažení:

Dokument: Nominace - Cena města Žamberka | soubor: 41907.doc | velikost: 0.03 MB   - Nominace - Cena města Žamberka
Dokument: Nominace - Cena města Žamberka | soubor: 41908.pdf | velikost: 0.09 MB   - Nominace - Cena města Žamberka
Dokument: Pravidla | soubor: 41909.doc | velikost: 0.07 MB   - Pravidla
Dokument: Pravidla | soubor: 41910.pdf | velikost: 0.27 MB   - PravidlaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka