Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: dětské hřiště na sídlišti U Žirafy

V úterý 9. července bylo dokončeno a předáno do užívání dětské hřiště na sídlišti za bytovým domem v ul. 17. listopadu (čp. 1320 a 1321). Hřiště je určeno pro děti předškolního a mladšího školního věku a nachází se na místě, kde v minulosti dětské hřiště bylo.
Investiční náklady: 390.000 Kč
V řešeném prostoru byly v loňském roce opraveny lavičky a pískoviště, letos došlo k výměně sloupů lamp veřejného osvětlení. Přibudou ještě další lavičky, odpadkové koše a instalována zde bude opravená vahadlová houpačka, která byla vloni umístěna (a záhy poničena vandaly) v prostoru u Penny marketu. Počítáme také s úpravou travnaté plochy.

Přejeme dětem a jejich rodičům hodně radosti při hrách na nových atrakcích a zároveň prosíme o ohleduplnost k ostatním občanům (nadměrný hluk), dodržování nočního klidu a pořádku.
Doufáme, že hřiště bude dlouho a dobře sloužit svému účelu.

Na foto současný stav a také stav hřiště před demontáží starých herních prvků.
Škodová Monika, Mgr. | dne 10.07.2019
dětské hřiště - současný stavdětské hřiště - současný stavdětské hřiště - současný stavdětské hřiště - současný stavdětské hřiště - původní stavdětské hřiště - původní stavdětské hřiště - původní stavdětské hřiště - původní stavdětské hřiště - původní stavObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka