Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Jednání se zástupci vlastníka ČVZ

Dne 4.září 2012 se uskutečnilo v kanceláři starosty města jednání se zástupci vlastníka ČVZ týkající mj. zabezpečení havarijního stavu opěrné zdi na objektu vinařských závodů u silnice I/11.
Stavební odbor Městského úřadu v Žamberku nařídil rozhodnutím v této věci provedení nutných zabezpečovacích prací. V současné době probíhá řízení na povolení záboru silnice I/11 a zadání statického posouzení. Následný návrh řešení provedení sanace přilehlé zdi, která je dle doložených materiálů pouze pohledovou, spočívá v odstranění zvětralého opukového obkladu a parapetních desek s následným zajištěním ukotvenou ochrannou sítí.
Tento postup, by dle odborníků měl stěnu zajistit do provedení kompletní rekonstrukce objektu bývalého pivovaru. Vše bude záležet na povolení Ředitelství silnic a dálnic, neboť oprava bude provedena z lešení, které zúží vozovku do jednoho silničního pruhu a dle návrhu bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.
Tento způsob může komplikovat dopravu přímo na Masarykově náměstí a tak majitel objektu ( České vinařské závody ) hledá jiný vhodnější způsob provedení opravy této zdi.
Borovičková Kamila, Bc. | dne 05.09.2012
JednáníObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka