Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Stav akce PPO Žamberk

Plánovaná výstavba protipovodňových opatření v Žamberku nebude v r. 2013 zahájena.
Město Žamberk obdrželo dopis z Ministerstva zemědělství ČR ve znění, že financování akce „Protipovodňová opatření na toku Divoká Orlice, Žamberk“ (dále „PPO“) není v II. etapě dotačního programu možné, protože tato etapa končí v r. 2013 a dle vyjádření investora stavby (Povodí Labe, s.p.) není možné tuto rozsáhlou stavbu dokončit v daném termínu. Není to tedy pro město příznivá zpráva a to hlavně z hlediska nutnosti ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi v současném klimaticky nestálém podnebí, ale i z hlediska vynaloženého úsilí a finančních prostředků na přípravu celé akce.
Dotační program na PPO by měl pokračovat III. etapou v r. 2014 a proto pevně věříme, že v této etapě budeme úspěšní a stavbu PPO v Žamberku zahájíme. Reálný by mohl být rok 2015. V současné době probíhá stavební řízení k vydání stavebního povolení.
Základním důvodem zdržení při administraci a přípravě projektu jsou zdlouhavá jednání k majetkoprávnímu vyrovnání, hlavně pak blokace církevního majetku (louka u ul. Albertova) a souhlasy se stavbou některých vlastníků pozemků. Jedná se však o zlomek osob protože, převážná část dotčených občanů s touto stavbou souhlasí a vychází městu vstříc.

Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a kriz.řízení

Fikejs Vladimír, Ing. | dne 25.07.2012Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka