Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Slavnostní otevření zrekonstruované přírodovědné učebny na ZŠ Žamberk, 28. října 581

Základní škola Žamberk, 28. října 581, se může pochlubit nově zrekonstruovanou učebnou chemie a přírodopisu. Rád bych tímto přiblížil vznik této třídy a vyjádřil poděkování celému realizačnímu týmu.
V červnu 2019 se nám podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt "ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy" reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010220. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 1.499.997 Kč. Jednalo se o 15. výzvu MAS ORLICKO - IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích III.
V září 2019 se započalo se stavebními pracemi a během roku 2020 došlo k postupnému vybavení zrekonstruovaných prostor novým nábytkem, výpočetní a laboratorní technikou, modely chemických prvků, živočichů a podobně. Výuka se tak stala mnohem kvalitnější, zábavnější a názornější. V rámci rekonstrukce byl zajištěn i bezbariérový přístup do školy z přízemí až do druhého patra, kde se učebna nachází, a následně bylo vybudováno bezbariérové sociální zařízení.
Poděkování za realizaci celého projektu patří MAS ORLICKO, z. s., a městu Žamberku, především za finanční a technickou podporu. Jmenovitě bych chtěl poděkovat paní Šárce Strnadové za zpracování projektu, odboru REUP pod vedením Ing. Lenky Fránkové za přípravu plánů přestavby a její samotnou realizaci a také paní Radce Stránské z téhož odboru, která pečlivě kontrolovala, aby projekt splňoval všechny náležitosti.
I když novou učebnu využíváme od začátku letošního školního roku, její slavnostní otevření se uskutečnilo až ve čtvrtek 10. prosince 2020 za přítomnosti pana starosty Oldřicha Jedličky a dalších zástupců města. Po přestřižení pásky čekali v učebně na hosty žáci 9. A se svými názornými ukázkami laboratorních prací a pokusů.
Přeji všem našim žákům, aby se jim v nové učebně hezky pracovalo, aby zde poznávali přírodu kolem nás a aby ji pak pomáhali chránit. Vždyť ochrana přírody je v současném světě jednou z nejdůležitějších věcí.
Za ZŠ Žamberk, 28. října 581, Mgr. Jaromír Žejdlík

Investiční náklady: 1.683.270,40 Kč vč. DPH
Dotace: 95 % celkových způsobilých výdajů

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Mgr. Šárka Strnadová, manažerka dotací
Škodová Monika, Mgr. | dne 14.01.2021
přírodovědná učebnapřírodovědná učebnapřírodovědná učebnapřírodovědná učebnaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka