Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Souhrnná zpráva o programu "Podpora obnovy kulturních památek ..." za rok 2011

Ministerstvo kultury České republiky v roce 2011 opětovně vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky z tohoto programu byly určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a ani nejsou ve vlastnictví České republiky.

Stanovená finanční kvóta pro správní území obce s rozšířenou působností Žamberk činila 567.000 Kč. Program byl realizován v prvním základním kole. Celá kvóta byla rozdělena a během roku 2011 v plné výši vyčerpána. K programu se přihlásili 4 žadatelé, a díky finančním prostředkům z tohoto programu se dokončila obnova kaple Matky Boží v Letohradě, byly provedeny záchranné práce na 30 náhrobcích židovského hřbitova v Žamberku, zrestauroval se kamenný kříž zv. „U pěti ran“ v Žamberku a byly zahájeny práce na opravě sanktusníkové věžičky kostela sv. Kateřiny v Písečné. Díky tomuto programu ministerstva kultury, který funguje od roku 2008, se daří zachovávat a obnovovat kulturní dědictví i mimo území památkových zón.

Cviková Jana, Ing. | dne 03.02.2012Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka