Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Termín podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žamberka

Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města je od 14. do 28. února 2019.
Zastupitelstvo města Žamberka dne 12. února 2019 schválilo rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019. Termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města je od 14. do 28. února 2019. Pokud máte zájem požádat o poskytnutí dotace, veškeré informace o dotačních programech a formulář žádosti naleznete na webových stránkách města www.zamberk.cz na Úřední desce v části Dotace.
V letošním roce je možné požádat o dotaci v těchto programech:
Podpora sportu a tělovýchovy:
Podprogram 1 - podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
Podprogram 2 - podpora sportovní činnosti dospělých
Podprogram 3 - podpora jednotlivých sportovních akcí
Podprogram 4 - podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení
Podpora volnočasových aktivit
Podpora sociálních služeb a zdravotnictví
Podpora prevence kriminality
Podpora památkové péče
Podpora kultury
Strnadová Šárka, Mgr. | dne 13.02.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka