Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Protipovodňová opatření

Vážení spoluobčané, ve dnech 13. a 14. února 2019 proběhlo v souladu s projektem výstavby protipovodňových opatření Žamberk nezbytné kácení stromů na Husově nábřeží.
Nyní intenzivně probíhá úklid dřevní hmoty, aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců i řidičů v dané lokalitě. Kácení stromů i následný úklid provádí odborná firma, snažíme se, aby všechny práce spojené s projektem probíhaly hladce a co nejméně obtěžovaly občany zde bydlící. Jsme si vědomi, že se jedná o velmi citlivou záležitost a rádi bychom Vás zdvořile požádali o pochopení a trpělivost. Po dokončení stavebních prací bude provedena výsadba nových stromů doplněná o korespondující terénní úpravy. Na vhodných místech bude následně instalován doprovodný mobiliář. Pevně věříme, že se nám podaří na nové nábřeží vrátit jeho funkčnost i přívětivý vzhled.
S úctou a přáním hezkého dne Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 14.02.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka