Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Herec a moderátor Marek Eben hostoval v Žamberku

V žamberském muzeu byla dne 7. června otevřena monografická výstava P. Eben - poutník labyrintem světa a rájem hudby, je v pořadí již druhou významnou událostí uspořádanou v Žamberku v rámci projektu Roku Petra Ebenan k poctě nedožitých 80. narozenin žamberského rodáka a čestného občana.
Atmosféru vernisáže umocnila přítomnost herce a moderátora Marka Ebena a paní PhDr. Kateřiny Vondrovicové - Červenkové, autorky monografické výstavy i unikátní publikace Petr Eben.

Během vernisáže tentokrát zaznívaly výhradně vokální a instrumentální skladby prof. P. Ebena v podání žáků zdejší ZUŠ. Marek Eben pochválil mladé hudebníky za bezvadnou interpretaci tatínkových skladeb a zavzpomínal na technická úskalí, která musel při jejich hraní kdysi sám překonávat. Zmínil se také o tom, že Sonatina semplice, jejíž 2. větu návštěvníci v podání Šárky Skalové vyslechli, měla pro tatinka zvláštní význam a kouzlo. Napsal ji o vánocích v roce 1955 a dedikoval ji svému otci Vilému Ebenovi. Byla vůbec poslední skladbou, kterou si zahrál, pouhé dvě hodiny před svoji smrtí. Své vzpomínky na otce okořenil Marek Eben jemným humorem a nadsázkou. Nikoho nenechal na pochybách, že je mu zcela vlastní "ebenovský" cit pro výběr slov. Mluvil o dominantních rysech tatínkovy povahy a v závěru poděkoval Městu Žamberk, ZUŠ P. Ebena, muzeu i dalším organizátorům za vřelé přijetí, uspořádání výstavy i oslav. Město Žamberk zde zastupoval pan starosta Jiří Dytrt, přítomni byli členové Rady města i zastupitelé. Nekončící potlesk naznačoval touhu přítomných dále naslouchat jeho vyprávění.

Paní Kateřina Vondrovicová - Červenková se ve svém projevu podělila s návštěvníky o silný prožitek, který měla už jako studentka FF UK v Praze ze setkání s Petrem Ebenem, které vlastnosti ji od počátku imponovaly a čeho si nejvíce cenila. Vysvětlila, proč do libreta výstavy zařadila tolik autentických výpovědí. Přítomní pochvalně hodnotili výstavu, která jednoznačně prokazuje velmi důkladné znalosti životopisných dat, realizovaných cest, rozsáhlé tvorby i osobních prožitků, které sepsání děl předcházely nebo byly v životě P. Ebena závažné.

V příspěvku PhDr. Hany Chvátilové zazněly vzpomínky, kdy jako studentka FF UK bezpečně věděla, že pro její další práci je nezastupitelným přínosem, že ji mohl v oboru hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a klavírní improvizace vyučovat právě prof. P. Eben, prozradila nejen s jakým zaujetím vyučoval, ale také s jakým citem uměl podávat kritiku i vést studenty k důkladné přípravě a koncentrovanému studiu.

Mezi hosty vernisáže byla početná skupina obdivovatelů a příznivců hudby P. Ebena i jeho synů, nechyběl prof. Pavel Šmok, hudební skladatel Luboš Sluka, muzikolog PhDr. Jan Kapusta, kteří byli buď spolužáky pana profesora Petra Ebena nebo ho osobně dobře znali. Přítomní mohli o vernisáži využít možnosti přihlásit se do soutěže, kterou vypsal Dámský klub Rosálie na téma "Ebeni jako muzikanti", účast se předpokládá ve třech věkových kategoriích a své hudební, výtvarné, literární a taneční umění na dané téma mohou soutěžící poměřit do 30. 9. 2009. Chvíle prožité v přítomnosti našich milých hostů až příliš rychle utekly, naše loučení však provázela naděje, že na podzim letošního roku se v rámci oslav ještě jednou setkáme na závěrečném koncertu "Bratrů Ebenů".

Marie Otavová
Kalous Petr | dne 19.06.2009
Vernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka