Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mládežnické projekty - zájmové 2008

Rada města schválila na svém zasedání dne 20.3.2008 rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na „Mládežnické projekty – zájmové“ ve výši do 50 tis. Kč pro jednotlivé subjekty. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 8.4.2008 příspěvky přesahující 50 tis. Kč. Seznam mládežnických projektů – zájmových a jednotlivé částky naleznete v příloze.

Na mládežnické projekty – zájmové byla při schvalování rozpočtu ZM ze dne 29.1.2008 částka oproti loňskému roku opět navýšena, a to na celkových 850 tis. Kč. V letošním roce na základě odborné komise bylo rozděleno jednotlivým žadatelům celkem 780 tis. Kč, a to v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka a také dle úrovně zpracovaných projektů. Zbylá částka 70 tis. Kč byla zatím ponechána jako rezerva na nenadálé akce roku 2008 (z této rezervy již 20 tis. Kč bylo poskytnuto dětskému pěveckému sboru Viola na pořízení CD).

Při posuzování projektů je třeba podotknout, že některé nesplňovaly zadávací podmínky, a proto byly v dotaci citelně kráceny. Komise se předběžně domluvila, že příští rok již budou takovéto projekty vyřazeny. Proto již nyní prosím zpracovatele projektů, aby se do budoucna pečlivě seznámili s podmínkami své žádosti.
Statutární zástupci jednotlivých spolků a organizací byli osloveni, aby se dostavili podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvku. Teprve poté jim budou schválené finanční prostředky převedeny na účet.

Žádáme, aby příjemci příspěvků dbali podmínek smlouvy – spolu s přijetím příspěvku se zavazují např. i vhodným způsobem prezentovat činnost spolku (v Žamberských listech, na internetu, v ročence města apod. – dle vlastního uvážení), aby i veřejnost měla přehled, jaká činnost a s jakými výsledky je z městských peněz podporována.
Faltusová Zuzana | dne 22.04.2008
Ke stažení:

Dokument: Mládežnické projekty - zájmové 2008 | soubor: 0480da9114c66c.doc | velikost: 0.09 MB   - Mládežnické projekty - zájmové 2008
Dokument: Mládežnické projekty - zájmové 2008 | soubor: 0480da91fe912b.pdf | velikost: 0.03 MB   - Mládežnické projekty - zájmové 2008Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka