Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Soutěž ve sběru

SOUTĚŽ VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO ŽAMBERSKÉ ŠKOLY


Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2007/2008 soutěž ve sběru druhotných surovin pro školy, předškolní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v Žamberku.

Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zavedením trvalého systému separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku.

Děti ze škol mohou sbírat papír, nápojové kartony a použité drobné elektrospotřebiče.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou zveřejněny na www.zamberk.cz , případně lze o ně požádat na e-mailu: a.hovadkova@muzbk.cz , nebo získat na Odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) Měú Žamberk.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na internetových stránkách pořadatele www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech.

V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny.

Soutěž bude probíhat celý školní rok 2007/2008 a do 20.června 2008 obdrží každá přihlášená škola poštou celkové vyhodnocení s případnou pozvánkou na slavnostní předání cen. Do 30.června 2008 budou předány výhercům soutěžní ceny.
Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková
Hovádková Alena, Ing. | dne 12.11.2007
Ke stažení:

Dokument: Vyhlášení | soubor: 0473869393ece6.pdf | velikost: 0.04 MB   - Vyhlášení
Dokument: vyhlášení | soubor: 047386a3af1f4c.doc | velikost: 0.07 MB   - vyhlášení
Dokument: Pravidla | soubor: 047386a76390e7.pdf | velikost: 0.03 MB   - Pravidla
Dokument: pravidla | soubor: 047386a9b4185a.doc | velikost: 0.05 MB   - pravidla
Dokument: Přihláška | soubor: 047386addc6f44.pdf | velikost: 0.02 MB   - Přihláška
Dokument: přihláška | soubor: 047386b13f0e7d.doc | velikost: 0.02 MB   - přihláška
Dokument: Seznam elektrozařízení | soubor: 047386b3da7b4a.pdf | velikost: 0.33 MB   - Seznam elektrozařízení
Dokument: seznam elektrozařízení | soubor: 047386c4277b91.doc | velikost: 1.7 MB   - seznam elektrozařízení
Dokument: Výsledky k 13.6.2008 | soubor: 04857a2155c8f6.xls | velikost: 0.03 MB   - Výsledky k 13.6.2008Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka