Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Czech POINT

Pracoviště Czech POINT na Městském úřadu Žamberk
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je dle informací a vize Ministerstva vnitra asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk bude moci získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

Cílem projektu Czech POINT pro budoucnost je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Půjde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

V současné době si občan může z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Od ledna 2008 jsou pracoviště Czech POINT v provozu také na Městském úřadu Žamberk a jejich umístění je rozděleno následovně:
• výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku se vydávají na Živnostenském úřadu, budova Nádražní 833, 1. poschodí, č. dv. 12 a 11, výpis lze vydat žadateli na základě znalosti IČ organizace za poplatek 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu výstupu;
• výstupy z katastru nemovitostí se vydávají na odboru Regionálního rozvoje a územního plánování, budova radnice, Masarykovo nám. 166, přízemí, č. dv. 106, výpis lze vydat žadateli na základě znalosti katastrálního území a listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí (znalost parcelního čísla a čísla popisného stavby) za poplatek 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu výstupu.
• výpisy z rejstříku trestů se vydávají na podatelně MěÚ, budova Nádražní 833, 1. poschodí a na sekretariátu starosty, budova radnice, 1. poschodí, č. dv. 203, na základě ověření totožnosti žadatele za poplatek 50,- Kč za výpis. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká.
Mgr. Radomíra Křenová
vedoucí kanceláře tajemníka
Křenová Radomíra, Mgr. | dne 10.01.2008Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka