Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Environmentální vyúčtování města Žamberk za rok 2017

V Žamberku se mnoho let zodpovědně třídí odpady a tato snaha obyvatel se vyplácí. Město Žamberk obdrželo certifikáty společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL a.s., vypovídajících o přínosech třídění nejen papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů, ale i starých nepoužívaných spotřebičů.
V roce 2017 občané Žamberka vytřídili celkem 704 tun obalových odpadů a odevzdali k recyklaci více než 24 tun elektrospotřebičů. Vše bylo předáno k dalšímu využití.

Společnost EKO-KOM, a.s., zpracovává od roku 2011 studii "Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí". Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.

Na přiložených certifikátech jsou uvedeny výsledky za rok 2017, kterých jsme dosáhli v našem městě a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí, zaslouží obrovský dík.


EKO-KOM, a.s.
ASEKOL a.s.
Hovádková Alena, Ing. | dne 11.06.2018
Ke stažení:

Dokument: Certifikát EKO-KOM za rok 2017 | soubor: 38089.pdf | velikost: 1.75 MB   - Certifikát EKO-KOM za rok 2017
Dokument: Certifikát ASEKOL za rok 2017 | soubor: 38090.pdf | velikost: 0.14 MB   - Certifikát ASEKOL za rok 2017Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka